Víte, kolik platíte za uspořádání jedné porady?

Víte, kolik platíte za uspořádání jedné porady?

Zde je účinný způsob, jak zařídit, aby se porady ve vaší firmě zbytečně neprotahovaly:
spočítejte před jejím zahájením cenu každé její minuty.

Odhadněte průměrný roční plat zúčastněných pracovníků (včetně vás), vydělte tuto sumu
120 000 minutami, které každý rok odpracujete a vynásobte počtem lidí, kteří se porady zúčastní. Pokud tak například měsíční náklady na jednoho pracovníka (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, služebního vozu, stravenek, dovolené atd.) činí ve vaší firmě 30 000 Kč a porady se zúčastní 7 lidí, každá její minuta vaši firmu přijde na 21 Kč (30 000 Kč x 12 měsíců / 120 000 minut x 7 osob). Když si to spočítáte, zjistíte, že taková tříhodinová porada vaši firmu přijde na 3 780 Kč (180 minut x 21 Kč). A potom se můžete rozhodnout, zda je skutečně nutné ji svolávat.

Na porady se často svolávají lidé, kteří tam sedí jen proto, aby byli informováni - a do vlastní diskuze nezasahují. O výsledku, který je pro ně podstatný, je však můžete informovat také telefonem, oběžníkem nebo zápisem z porady. A ušetříte tak nejen peníze, protože budete mít na poradě o jednoho účastníka méně, ale také čas, protože jej bude moci věnovat něčemu důležitějšímu.

© Copyright České vzdělávací centrum, s.r.o.
Souhlas k využití autorských práv: Tento článek můžete bezplatně přetisknout nebo zveřejnit za předpokladu, že na jeho konci uvedete následující uvedení copyrightu a zdroje: © Copyright České vzdělávací centrum, s.r.o., www.cvc.cz