Potřebujete ve vaší firmě provést významné změny?

Potřebujete ve vaší firmě provést významné změny?

Pokud potřebujete ve vaší firmě provést významné změny, musíte se připravit na skutečnost, že ne všichni budou vašimi nápady natolik nadšeni, aby si je ihned vzali za své. Změna sice "znamená život", ale současné přináší stres, nervozitu a nejistotu. Pokud jsou vaši lidé tedy vůči změnám nevěřícní a brání se jim, existují pro to specifické příčiny... a způsoby, jak s nimi bojovat.

Důvody, proč se lidé kolem vás mohou změnám bránit, mohou být následující:

1. Lidé změnám nerozumí.
Aby se s nimi ztotožnili, musí nejprve porozumět, proč se realizují. A zejména potom pochopit, co jim to přinese. Mnohdy je to více práce, ale často to také znamená lepší pracovní podmínky, vyšší platy pro ty, kteří chtějí skutečně pracovat a příjemnější pracovní prostředí. Jako člověk, který je za provedení změny zodpovědný, jste prodejcem, který ostatním tuto myšlenku prodává. A proto jim musíte ukázat, co z toho budou mít oni.

2. Lidé si nevěří, že změny zvládnou.
Každá změna znamená, že se věci budou dělat jinak. Tento fakt mnoho pracovníků znervózňuje, protože si myslí, že jej nezvládnout, že nebudou stačit ostatním, že budou hůře placeni, nebo že dokonce dostanou výpověď. To se samozřejmě může stát, ale vy musíte lidem ukázat, že je novým činnostem naučíte, a že uděláte vše pro to, aby novou práci zvládnuli. Ti, kteří projeví snahu se něco nového naučit, pak o své místo nemusí mít žádný strach.

3. Ve firmě není jasný plán, jak se změny provedou.
Klasické marketingové pravidlo zní: Neprodávám výrobek, ale to, co zákazníkovi přinese. Pokud se tedy rozhodnete vaši firmu přeorientovat tímto způsobem, a začnete zákazníkům nabízet ne vaše výrobky, ale výsledky, které jim přinesou, bude to pro vaše pracovníky znamenat významnou změnu. Už nebudou rozdávat katalogové listy s jednotlivými typy výrobků, ale nyní se budou nejprve zákazníka ptát, co s vašimi výrobky bude dělat. A jakmile to zjistí, vysvětlí zákazníkovi, který výrobek je pro něj nejvhodnější a proč. Zní to sice jednoduše, ale složitěji se to udělá. Nejprve musíte zjistit skutečné přínosy vašich výrobků a potom to vysvětlit všem pracovníkům. Důležité budou změny ve vašich katalozích a propagačních materiálech a ještě důležitější pak zdokonalení předávání informací ve vaší firmě tak, aby zákazník pocítil, že mu skutečně nabízíte výsledek a ne jen výrobek jako kus opracovaného železa.

4. Lidé nevidí výsledky... a ztrácí motivaci.
Jedním z nejdůležitějších úkolů při každém prosazování změn je lidem ukázat, že přináší výsledky. Lidé potřebují vidět, že při novém způsobu práce toho zvládnou více. Potřebují vidět, že firma více vyprodukuje. Nebo potřebují slyšet, že se nové změny zákazníkům líbí. V první fázi je tedy nutné pracovat s obzvlášť velkým nasazením. Druhým faktorem, který je popostrčí kupředu, jsou odměny za vykonanou práci. To mohou být např. zvláštní odměny, pokud se změny zvládnou včas. Nebo speciální prémie prodejcům, kteří splní plán prodeje na nových trzích. Třetím momentem je potom vzájemné poskytování informací. Pokud se někomu v práci nedaří a nemá se od koho přiučit, ztrácí motivaci. Pokud jste však schopni říci, támhle to dělají takto a mají tyto výsledky, dáváte vašim lidem do rukou nástroj, jak se zdokonalit.

5. Jednou stanovený směr není korigován.
Pří jízdě automobilem po rovném úseku silnice by se mohlo zdát, že stačí volant zablokovat do jedné polohy a o víc se nemusíte starat. Všichni však víme, že takto bychom skončili v příkopě. Nikdy totiž neurčíme naprosto přesný směr a musíme proto mírným točením jízdu neustále korigovat. Při zavádění změn ve vaší firmě je to totéž. Směr byl stanoven, plán, jak postupovat také, ale protože nepodnikáme ve vakuu a neustále dochází k nějakým změnám, musíme vytýčený směr neustále jemně korigovat.

© Copyright České vzdělávací centrum, s.r.o.
Souhlas k využití autorských práv: Tento článek můžete bezplatně přetisknout nebo zveřejnit za předpokladu, že na jeho konci uvedete následující uvedení copyrightu a zdroje:
© Copyright České vzdělávací centrum, s.r.o., www.cvc.cz