Seminář můžeme připravit vaší firmě "na míru"
... v místě a termínu, který si sami vyberete“

Pokud se ve Vaší firmě sejde několik pracovníků se stejnými tréninkovými potřebami, uspořádání tzv. "vnitrofiremního semináře" jen pro vaše pracovníky je optimální už pro skupinku 8 - 15 osob...

 • Oblast a způsob tréninku je možné upravit podle specifických potřeb Vaší firmy.
 • Problémy, které jsou během semináře odhaleny, je možné důkladně probrat.
 • Protože během semináře jsou projednávány situace, které se týkají různých oddělení firmy, diskuse a jejich řešení pomáhá budovat spolupráci na těchto úrovních.
 • Účastníci, kteří se již zúčastnili otevřených seminářů, mohou využít této příležitosti k aplikaci poznatků na situaci firmy a jako konsolidační trénink.
 • Vnitrofiremní semináře podporují spolupráci a vytváření týmů.
 • Údaje o vnitřním chodu firmy neproniknou na veřejnost.
 • Ušetříte čas a peníze spojené s cestování na vzdálená místa otevřených seminářů.
 • Semináře je možné realizovat kterýkoli den v týdnu, včetně sobot a nedělí, tak, aby vám účast pracovníků na semináři nenarušila chod firmy.


Vyplňte následující formulář a my vám do 72 hodin připravíme návrh semináře "šitý na míru" přímo vaší skupince pracovníků...

Seminář na míru

Příklady realizovaných projektů rozvoje pracovníků "šité klientům na míru"

12-ti měsíční cyklus seminářů pro vrcholový management výrobní průmyslové firmy o 3.000 zaměstnancích
 • Firemní prosperita jako výsledek každodenních rozhodnutí
 • Komunikační zásady, které Vám usnadní práci
 • Zvyšování výkonnosti pracovního týmu
 • Management firmy v konkurenčním prostředí
 • Marketingové řízení firmy jako celku
 • Zvyšování výkonnosti pracovního týmu
 • Finanční management jako nástroj řízení nákladů a výnosů

Seminář pro pracovníky potravinářské velkoobchodní firmy
 • Význam péče o zákazníka pro rozvoj firmy
 • Typy osobností a jak s nimi jednat
 • Jednání se zákazníky po telefonu
 • Budování vztahu se zákazníkem

Seminář pro dealery/distributory papírenských výrobků
 • Mapování trhu
 • Budování databáze zákazníků
 • Charakteristika zákazníků a příprava prezentace výrobků
 • Průběh prodejního rozhovoru
 • Poprodejní péče o zákazníka

Semináře pro mistry výrobní firmy o 1.500 zaměstnancích
 • Komunikace a jednání s podřízenými
 • Hodnocení pracovníků a jejich motivace
 • Ekonomický vliv výrobního rozhodnutí na prosperitu firmy

Seminář pro pracovníky marketingového oddělení výrobce zámečnického zboží
 • Analýza potřeb zákazníka
 • Příprava obchodního jednání
 • Spolupráce marketingového oddělení s výrobou
 • Význam nadstandardní péče o zákazníky kategorie "A"

Seminář pro sekretářky a prodavačky společnosti s rozsáhlou maloobchodní sítí
 • Význam osobního vzhledu pro image firmy
 • Styly oblékání a profesionální doplňky
 • Výběr vhodné kosmetiky, líčení, péče o pleť a vlasy
 • Správná životospráva a péče o osobní zdraví

Seminář pro pracovníky obchodního oddělení softwarové firmy
 • Průzkum a analýza trhu
 • Příprava prodejní strategie
 • Umění jednat se zákazníkem
 • Mapování a analýza konkurenčních aktivit

Seminář pro administrativní pracovnice a manažerky v telekomunikační firmě
 • Význam osobní image při jednání se zákazníky
 • Péče o profesionální vzhled a oblékání
 • Barevná typologie a výběr kosmetiky
 • Techniky profesionálního líčení a péče o pleť

Seminář pro pracovníky cestovní kanceláře s působností po celé ČR
 • Význam péče o zákazníka pro rozvoj firmy
 • Typy zákazníků a jak s nimi jednat
 • Jednání se zákazníky po telefonu
 • Budování vztahu se zákazníkem

Program pro obchodní zástupce firmy se zákazníky v zemědělství
 • Analýza potřeb zákazníka a rozlišování mezi různými typy zákazníků
 • Příprava obchodního jednání a na co nezapomenout
 • Prezentace firemní nabídky a jak ji zdokonalit a přizpůsobit zákazníkovi
 • Význam poprodejní péče a budování vztahu

Semináře pro reprezentanty přední pojišťovny
 • Poznání svých předností a nedostatků v komunikaci
 • Styly jednání se zákazníky a výběr toho vhodného
 • Význam osobního vzhledu pro image firmy

Seminář pro pracovníky obchodního oddělení počítačové firmy
 • Umění jednat se zákazníkem
 • Význam komunikace a její vliv na vztahy se zákazníkem
 • Prodej jako pomoc při řešení zákazníkových problémů