Reference absolventů

Jak hodnotí naše semináře účastníci?


Semináře se zúčastnilo 18 zaměstnanců naší firmy. Všichni vydrželi pozorně poslouchat celou dobu, přednášející upoutal pozornost celého spektra posluchačů. Praktické uplatnění získaných poznatků jistě přispěje ke zvýšení renomé firmy.

Jan Harant

Dovolte abych Vám touto cestou ještě jednou poděkoval za bezvadně odvedenou práci při realizaci semináře pro naše pracovníky. Seminář nebyl monologem lektora, ale naopak byl veden velice záživnou a poutavou formou dialogu s frekventanty a základní znalosti a dovednosti byly s frekventanty procvičeny na praktických příkladech, což nebývá u všech obdobných seminářů zcela běžné a podle mého názoru právě toto přináší frekventantům naprosto dokonalé pochopení probírané problematiky. Velice ilustrativní a kvalitní byly také doprovodné videoprogramy, při kterých si frekventanti nejlépe uvědomili chyby, které se často v obchodním styku dělají, a v některých situacích poznávali sama sebe. Podle mého názoru i podle ohlasu ostatních účastníků se seminář velice vydařil a tyto dobré zkušenosti postaví jistě základ naší dlouhodobé spolupráce. Vaše semináře budu rovněž doporučovat našim spolupracujícím firmám a zákazníkům.

Miloš Chvojka

Dovolte, abych vaší firmě poděkoval za práci, kterou přispíváte k získávání informací a dovedností nejen u řadových pracovníků, ale i řídících složek. Zúčastnil jsem se semináře na téma vedení obchodních týmů a přesto, že již 7 let zajišťujeme obchodní činnost, byly mé nové poznatky přínosem. Proto jsme uspořádali další seminář pro naše obchodní zástupce, který byl velice zajímavý a naši pracovníci využívají získané vědomosti k úspěšnému prodeji.Věřím, že vaši nabídku budeme dále využívat ku prospěchu firmy.

Jaroslav Ermis

Seminář v naší firmě proběhl ve velmi pozitivní atmosféře. Na přednášené téma se aktivně zapojily naše zaměstnankyně formou cílených dotazů, na které se jim od přednášejícího dostalo patřičného vysvětlení, plusem byla oboustranná diskuse, která byla důkazem zájmu o přednášené téma a oživila přednášku.

Pavlína Růžičková

Seminář splnil naše očekávání... Nejvíce se nám na semináři líbila možnost aktivního zapojení do problematiky - test, reakce na konkrétní otázky. Informace získané na tomto semináři jsme již částečně využili při přestavbě mzdového systému naší firmy. Pokud se v řadách našich známých vyskytne zájemce o tuto problematiku, určitě mu seminář doporučíme.

Marie Provazníková

Chci Vám poděkovat za velmi kvalitní obsah i formu semináře. Velkou zásluhu na úspěšnosti měla jeho lektorka, která svým jasným výkladem a bohatou zkušeností z praxe nejen vynutila naši soustředěnou pozornost při výkladu, ale i odborně poradila v konkrétních případech. Získané poznatky mi pomohou při rozhodování v řídící práci. Pokud bude seminář znovu organizován, jsem rozhodnut vyslat na něj další zaměstnance a budu ho doporučovat svým přátelům.

Karel Forejtek

Seminář splnil naše očekávání... Kladně hodnotíme především to, že nešlo o jednotvárný výklad. Celý průběh byl prokládán ukázkami z videokazet a zajímavým zpestřením byl i test. Ostatním zájemcům seminář doporučujeme, neboť je dobrým návodem pro každodenní praxi.

Miroslav Kaloc

Byl jsem velice spokojen s obsahem semináře. Co se týče jeho organizace, dle mého názoru byl dobře připraven a veden. Celkově tento seminář hodnotím jako velmi zdařilý a rovněž prospěšný, jelikož nově získané informace mohu využít ve své profesi. Rozhodně bych doporučoval všem, kteří mají o tuto oblast zájem, zejména pak řídícím pracovníkům, se tohoto semináře zúčastnit.

Miloš Exnar

Seminář byl poučný a pro mou práci velmi přínosný. Mohu zcela odpovědně prohlásit, že seminář velmi výrazně předčil má očekávání. A semináři mě nejvíce zaujal zajímavý výklad lektora, protknutý mnoha zajímavými praktickými příklady.

Martin Myslívec

Seminář byl na vynikající úrovni. Vše bylo podloženo četnými příklady, se kterými bychom se mohli v praxi setkat a nevzbuzovaly ve mně pocity tzv. ´mluvení o ničem´. Můj nadřízený se po mém doporučení zúčastní Vašeho semináře ´Manažerem v každodenní praxi´.

Lucie Bálková