Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Asertivita a obrana proti manipulaci: Jak se přirozeně prosadit (a ubránit manipulaci), i když se nechcete hádat nebo podlézat

Na objednávku
 • Asertivita a obrana proti manipulaci: Jak se přirozeně prosadit (a ubránit manipulaci), i když se nechcete hádat nebo podlézat
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Vyhýbáte se mu.
Děláte, že ho nevidíte.
A když spolu musíte mluvit, těšíte se, až to budete mít za sebou.

Jak to vím?

Vím to proto, že stejný pocit zažíváme při práci s manipulátory a agresory všichni:

Vyžadují osobní výhody. Tlačí nás do ohýbání pravidel. Nutí nás dělat, co se nám příčí. My se ale nechceme hádat. A když jim potom uhneme, nakonec si to sami vyčítáme.


Pokud se jim ale nepostavíme, jejich nátlak se bude zvyšovat.
Pokud ustoupíme, to opakované pokoření bude ničit naše sebevědomí.
A pokud odevzdaně rezignujeme, začnou nás využívat (jako dříče-slabochy) i ostatní.

Nemusíme se přitom hádat nebo válčit.
Svůj názor, nesouhlas nebo rozhodnutí můžeme obhájit i bez konfliktu.

A celý postup si můžete s dalšími kolegy natrénovat na speciálním tréninkovém semináři "Asertivita a obrana proti manipulaci: Jak se přirozeně prosadit (a ubránit manipulaci), i když se nechcete hádat nebo podlézat".

Jak vám tento seminář usnadní život... i práci

Na semináři se dozvíte:

Jak správně (a bez konfliktů) využít asertivní přístup

 • Proč je pasivní či agresivní postoj většinou jen krátkodobým řešením
 • TEST: K jakému typu sociálního chování inklinujete?
 • Jak použít asertivní techniky a dovednosti v každodenních situacích
 • Jak šikovně volit otázky, které odhalí skutečný problém
Čím hned v počátku ovlivnit, jak se k vám budou druzí chovat
 • Jak efektivně klást otázky a účinně řídit rozhovor
 • Jak neverbálními projevy podpořit účinnost vašich slov
 • Proč je důležité usilovat o pochopení názoru druhých... a co vám to přinese
 • Kterých chyb se při naslouchání vyvarovat a proč
 • Jak (a proč) poskytovat v diskuzi zpětnou vazbu
Jak správně formulovat své požadavky a přání
 • Jak srozumitelně zadávat a delegovat úkoly
 • Jak si ověřit, že váš kolega či podřízený úkolu porozuměl
 • Proč je důležité poskytnout informace věcně, stručně a přehledně? a čemu tak můžete předejít
 • Proč je užitečné vysvětlit si nejasnosti co nejdříve
Jak působit sebevědomě a dosáhnout toho, aby vás lidé brali vážně
 • Co dělat, když jste ignorován nebo přerušován
 • Jak posilovat vlastní sebedůvěru a sebevědomí
 • Jak jemně pozměnit vaše vztahy se spolupracovníky a dosáhnout toho, aby se k vám chovali jinak
 • Kde a jak čerpat odvahu pro jednání s náročnými lidmi a řešení závažných situací
 • Jak si udržet klid, rozvahu a kontrolu nad svými pocity právě v situacích, kdy je ztrácíte
Jak sdělovat kritiku a jak na kritiku reagovat
 • Jak, kdy a proč kritizovat ostatní a jak si při tom nenadělat nepřátele
 • Jak vaši kritiku formulovat, aby se druhé strany nedotkla
Jak řešit konflikty rychle, účinně a bez vypjatých emocí
 • Proč je důležité respektovat názor druhého (i když s ním nesouhlasíme) a v čem nám to pomůže
 • Jak a proč hned v úvodu zjistit, co je společným cílem vyřešeného konfliktu
 • Jak reagovat, když je druhý člověk naštvaný, rozčilený a útočí na nás
 • Proč je důležité zvládnout a uhlídat vlastní emoce? a jak to udělat
 • Jak prostřednictvím empatie zklidnit i toho nejrozčilenějšího protivníka
 • Kterým komunikačním zlozvykům je vhodné se vyhnout
 • Proč je předčasné navrhovat řešení, když nám druhý ještě nesdělil všechno
Jak ostatním stanovit hranice a neudělat si přitom nepřátele
 • Co dělat, když na vás někdo vyvíjí nátlak nebo se vás snaží zahnat do kouta
 • Jak se naučit odmítat a necítit se přitom provinile
 • Jak říci "ne" takovým způsobem, aby to lidé respektovali
 • Proč vaše reakce určí, jak se lidé zachovají příště

Komu tento seminář pomůže nejvíce

Tento seminář je určen všem pracovníkům ve vaší firmě, kteří při své práci jednají s kolegy, zákazníky a dodavateli. Absolvování tohoto semináře vám pomůže získat větší sebedůvěru a jistotu při prosazování svých myšlenek a názorů, aniž byste cítili vinu (a druhá strana se urazila), a pochopíte, jak proplouvat úskalími mezilidské komunikace bez zbytečných konfliktů.

Co na seminář říkají pracovníci, kteří jej již absolvovali

"Praktická cvičení - trénink, nejen "přednáška"." Ing. Roman Zvolský
"Řešení situací, které posluchači zmíní přímo ze života." Zuzana Buroňová
"Nebyla to jen přednáška, ale šlo o aktivní přístup, zajímavě podávané." Věra Cháberová
"Paradoxní problémy kolegů, zjištění, že i ostatní mají problémy, pohled z druhé strany." P. Špirk
"Seminář byl zajímavý: Kontakt se všemi posluchači, příklady z praxe, řešení problémových situací." Mgr. Stanislava Reithalerová  

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".