Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Jak odbourat pracovní apatii a zabránit vyhoření: Praktické postupy pro zvládnutí každodenních krizí, stereotypních úkolů i rozhodovací samoty

Na objednávku
 • Jak odbourat pracovní apatii a zabránit vyhoření: Praktické postupy pro zvládnutí každodenních krizí, stereotypních úkolů i rozhodovací samoty
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Když si toho zavčas nevšimnete, můžete o ty nejlepší přijít...

...a už jste si možná všimli varování:

Už se jim tolik nechce.
Jejich nadšení opadlo.
Jedou na poloviční výkon.

A tuto ztrátu energie a nadšení vidíte nejen kolem sebe, ale možná i u sebe.

Máme sice plnit plány, stíhat termíny, shánět obchody, usmívat se na zákazníky a večer se ještě postarat o rodinu... přitom ale cítíme, jak naše energie postupně vyprchává.

Vyčerpání z nekonečného "pracovního maratonu" postihuje stále více výkonných pracovníků...

... a abychom před ztrátou těch nejlepších ochránili i vaši firmu, připravili jsme pro vaše pracovníky (a vás) speciální seminář "Jak odbourat pracovní apatii a zabránit vyhoření: Praktické postupy pro zvládnutí každodenních krizí, stereotypních úkolů i rozhodovací samoty".

Jak chránit sebe a vaše pracovníky před vyhořením

Pod vedením zkušené lektorky se dozvíte...

Koho ohrožuje pracovní vyhoření nejvíce

 • Patří mezi nejvíce ohrožené profese a obory i ten váš?
 • Jak jsou na tom vedoucí pracovníci, šéfové a manažeři
 • Jaké jsou rizikové faktory právě v zaměstnání
 • Jak se začínají projevovat příznaky (a jak je rozpoznat)
 • Ve kterých životních rovinách se projevuje stres a vyhoření
 • V jakém stádiu se nacházíte právě vy osobně

Jak zvládat každodenní stresory a úkoly

 • Který stres je užitečný a který vás naopak ničí
 • Za jakých okolností je přiměřený stres zárukou optimálního výkonu
 • Jak se při stresu mění naše myšlenky, emoce a chování
 • Jak bojovat s "terorem" příležitostí
 • Jakých tří základních chyb se dopouštíme v souvislosti se stresem

Které náročné komunikační situace jsou zdrojem stresu

 • Jaké dovednosti musím mít, abych zvládal stresové situace
 • Jak zvítězit nad úzkostí a depresí
 • Jaká je první pomoc v akutní stresové situaci
 • Kdo (a co) jsou stresoři a kdo léčitelé stresu
 • Jak může asertivní chování příznivě ovlivnit stres v komunikaci

Jak překonat největší zdroje vyhoření

 • Jak vybalancovat vysoké pracovní tempo
 • Proč neměnit lidi kolem sebe, ale svůj přístup
 • Jak ovlivnit vyhoření pomocí jednoho stylu vysvětlování
 • Které tři cesty preventivně brání vyhoření lidí na vašem pracovišti

Jak s vyhořením účinně bojovat

 • Jak pracovat s negativními emocemi (máme je všichni)
 • Proč je důležité projevovat své pocity
 • Jak pomáhá optimistický přístup a jak ho lze získat
 • Jak se dopouštět sebereflexe a sebepoznání
 • Jak pomůže zdravý spánek, relaxace a znalost výkonové křivky
 • Kdy vám pomůže setkání s lidmi z obdobných profesí či funkcí                                                                                 

Komu tento seminář nejvíce pomůže

Seminář je určen zejména pracovníkům, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, dodavateli nebo mají zodpovědnost za další zaměstnance. Nejvíce tento seminář ocení pracovníci, kteří vykonávají práci ve vysokém tempu, jejich úkoly se opakují a musí řešit různé stresující situace.

Má účast na semináři smysl? Co se stane, když neuděláte nic...

Pokud se nic nezmění, u dotčených pracovníků se začnou projevovat typické projevy vyhoření: Pocit zklamání, snížená činorodost, hořkosti při hodnocení minulosti. Dotyčný ztrácí zájem o svou práci i o osobní rozvoj, spokojí se s každodenním stereotypem, snaží se pouze přežít a "nemít problémy". Stane se emočně "oploštělým", snižuje se jeho iniciativa, začnou převažovat negativní pocity... a právě těmto důsledkům můžete účastí na tomto semináři zabránit.                               

Poznáváte na sobě příznaky vyhoření?

0. fáze: Pracujete co nejlépe, přesto ale máte pocit, že požadavkům není možné dostát a vaše snaha není dostatečně ohodnocena.
1. fáze: Máte pocit, že nic nestíháte, ve vaší práci se začíná ztrácet systém.
2. fáze: Zažíváte pocity úzkosti a stresu spolu s pocitem, že musíte "něco dělat"... ale výsledkem je spíše chaotické jednání.
3. fáze: Střídají se ve vás pocity potřeby "něco udělat" a pocity, že všechno je "stejně zbytečné" a nic se už dělat nemusí. Přítomnost druhých lidí vás dráždí, cítíte ztrátu nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání.                                

Jak hodnotí lektorku absolventi dalších seminářů?

"Praktická cvičení - trénink, nejen "přednáška"." Ing. Roman Zvolský
"Řešení situací, které posluchači zmíní přímo ze života." Zuzana Buroňová
"Nebyla to jen přednáška, ale šlo o aktivní přístup, zajímavě podávané." Věra Cháberová
"Paradoxní problémy kolegů, zjištění, že i ostatní mají problémy, pohled z druhé strany." P. Špirk
"Seminář byl zajímavý: Kontakt se všemi posluchači, příklady z praxe, řešení problémových situací." Mgr. Stanislava Reithalerová

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".