Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Výkonová motivace pro manažery: Jak zvyšovat vlastní výkon i výsledky a loajalitu zaměstnanců

Na objednávku
 • Výkonová motivace pro manažery: Jak zvyšovat vlastní výkon i výsledky a loajalitu zaměstnanců
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

"Vědí, jak to udělat, vědí, proč to udělat, vědí, že za to dostanou odměnu... ale neudělají to. Já tomu prostě nerozumím...!"

Tento nářek můžete slyšet každý den od mnoha manažerů.

A možná jste podobná slova pronesli nedávno v zoufalství i vy.

Abychom vám pomohli najít ten správný "klíč" i k vašim zaměstnancům a k tomu, co je bude hnát k maximálním výkonům, připravili jsme pro vedoucí pracovníky vaší firmy speciální seminář "Výkonová motivace pro manažery: Jak zvyšovat vlastní výkon i výsledky a loajalitu zaměstnanců".

Na tomto semináři se dozvíte, co vaše zaměstnance ve skutečnosti "žene kupředu", jak to odhalit a jak jim tento cíl najít i v jejich práci.

Na semináři se pod vedením zkušeného psychologa dozvíte:

Kdo jsou vaši zaměstnanci... a co je "žene kupředu"

 • Jak se od sebe vaši lidé liší podle toho, co je motivuje
 • Které z vašich zaměstnanců popohání vidina úspěchu
 • Kteří lidé se naopak snaží vyhnout neúspěchu (a proč to není to samé)
 • Co je "aspirační úroveň" a jak ji u sebe a u vašich zaměstnanců zjistit
 • Jaká aspirační úroveň je podmínkou úspěchu... a kdy naopak končí neúspěchem
 • Jak se na chování vašich lidi projevuje tzv. "sociální motivace"
 • Co jsou "primární motivy" a jak se projevují v přístupu vašich lidí k práci

Jak poznat, co vašim lidem brání v úspěchu... a překonat to

 • Jak se na práci vašich lidí projevuje dominance a submisivita
 • V čem je nebezpečí konzervatismu a radikalismu
 • Jak u vašich zaměstnanců vznikají myšlenkové bloky a jak je odhalit
 • Jak může strach a úzkost vašich lidí zablokovat dosažení úspěchu
 • Co jsou "démoni strachu" a kdo je nejvíce náchylný jim podlehnout
 • Jak se na vašich lidech projevují stresory všedního dne
 • Co je "burn-out syndrom" a jak jej rozpoznat hned v zárodku
 • Jak od sebe rozpoznat 4 různé typy osobností a jak se v nich odráží výkonové chování
 • Jak se výkonové chování projevuje ve stylu jednání s lidmi

Jak souvisejí vztahy (klima) na pracovišti s poruchami motivace?

 • Proč je fluktuace, nemocnost, mobbing, bossing poruchou motivace
 • Jak vztahy na pracovišti souvisí s motivací zaměstnanců
 • Jaký je rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením
 • Proč zpětná vazba motivuje
 • Proč hodnocení spíše snižuje bojového ducha týmu
 • Čím posilovat vitalitu a elán v týmu
 • Jak souvisí firemní kultura s motivací zaměstnanců
 • Existuje firemní kultura, která poškozuje zaměstnance a brání jejich výkonu?
 • Co nám říká managerská mřížka (GRID) o stylu řízení a motivaci zaměstnanců?

Jak zdokonalovat motivační schopnosti sebe jako manažera (své motivační schopnosti)

 • Jak vypadají předpoklady pro vůdcovství... a jak poznat, kolik z nich máte vy
 • Z jakých stylů řízení si můžete vybírat... a který je pro vás ten "správný"
 • Jak vypadají vlastnosti výkonového manažera a jak je můžete dále rozvíjet
 • Jak se naučit řídit vaše zaměstnance ve stresových situacích.
 • V čem se musí každý manažer neustále zdokonalovat... a jak to dělat

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".