Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Co udělat a změnit, aby zase kupovali: Konzultační "workshop" nad konkrétní situací vaší firmy

Na objednávku
 • Co udělat a změnit, aby zase kupovali: Konzultační "workshop" nad konkrétní situací vaší firmy
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Budeme se bavit o vás.

Najdeme řešení na situace, se kterými zápasíte právě ve vaší firmě.

A uslyšíte praktické a cílené rady, zkušenosti a doporučení, které můžete využít ke zlepšení prodeje a marketingu ve vaší firmě hned následující den.

Kde?

Abychom vám pomohli oživit prodejní úspěchy vaší firmy, se zkušeným odborníkem Ivanem Burešem jsme připravili speciální diskusní seminář s názvem "Co udělat a změnit, aby zase kupovali: Konzultační "workshop" nad konkrétní situací vaší firmy".

Pozor ale:
Nebude to přednáška.
A nebudete "jen" poslouchat.

Tento den pro vás bude netradičně produktivní:

Budeme se totiž bavit o vaší firmě.
Vyslechneme si, s čím zápasíte a co potřebujete změnit či zlepšit.
A zapojením společných zkušeností (i z jiných oborů) najdeme postupy, nástroje a strategie, které vám pomohou opět zvýšit zájem o vaši nabídku tak, aby zákazníci opět kupovali.

Jak bude celý den probíhat...

Aby pro vás bylo toto setkání maximálně přínosné, přineste si s sebou:

 • vaše katalogy, prospekty a letáky
 • vaše propagační materiály, inzeráty a náhledy internetových stránek
 • vaše nabídky a návrhy, které předkládáte zákazníkům
 • soupis námitek, se kterými se u zákazníků setkáváte
 • povědomí o cenách a kvalitě práce konkurentů
 • fotografie nákupního prostředí, výrobků nebo průběhu služeb
 • ukázky nabídek a prospektů vaší konkurence
 • přehled obecných zákaznických stížností, názorů a reklamací

  Během dne pak...

  1. Popíšete hlavní situaci, se kterou se ve firmě v oblasti prodeje a marketingu potýkáte

  Vysvětlíte, co vás aktuálně ve firmě trápí, proč je pro vás důležité to vyřešit a objasníte i svou představu o tom, jak by měl vypadat výsledek.

  2. Zjistíte, jak podobnou situaci řešili v jiných firmách

  Během diskuse zjistíte, jak se s obdobnými stavy poprali v jiných firmách. Uslyšíte, co funguje... a co ne. A ihned získáte řadu doporučení, jak aktuální situaci vyřešit.

  3. Vyslechnete si, jak s prodejem svých produktů zápasí jinde

  Uslyšíte, jakými postupy nabízí a prodávají své produkty a služby ve firmách se zcela odlišným oborem podnikání. A pochopíte, jak můžete jejich zkušenosti využít u vás.

  4. Nastavíte zrcadlo ostatním

  V diskusi o potížích ostatních firem dostanete příležitost říci svůj názor. Odhalíte pohled "z druhé strany", z pohledu zákazníka či nezaujatého pozorovatele. A stejně důležitý názor poskytnou ostatní i vám.

  5. Odnesete si praktickou inspiraci

  Z celého dne si tak odnesete praktické postupy, které můžete využít ke zvýšení prodeje hned druhý den. A navíc získáte také inspiraci ze zkušeností a příkladů ostatních, kteří řeší stejné potíže... a úspěšně.

  Co říkají absolventi předchozích seminářů lektora

  "Líbil se mi věcný, zajímavý a místy i humorný výklad lektora." Jiří Cetl
  "Seminář výrazně předčil má očekávání. Nejvíce mě zaujal zajímavý výklad lektora, protkaný mnoha praktickými příklady." Martin Myslivec
  "Nejvíce jsem ocenil množství praktických příkladů." Ing. Jiří Hlava
  "Každému, kdo chce být v obchodě úspěšný, doporučuji účast na tomto semináři. Nebude zklamán a pro svou praxi si odnese nové poznatky a podněty." Miloslav Langer

 • Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

  Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".