Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Teď jsi šéfem ty: Jak na nové pozici vedoucího, mistra či nadřízeného účinně řídit, motivovat a odměňovat své (bývalé) kolegy

Na objednávku
 • Teď jsi šéfem ty: Jak na nové pozici vedoucího, mistra či nadřízeného účinně řídit, motivovat a odměňovat své (bývalé) kolegy
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Povýšili vás?
Máte řídit ostatní?
Budete kontrolovat pracovníky, kteří byli donedávna vašimi kolegy?

Příliš "kamarádské" vztahy způsobí, že vás lidé nebudou respektovat
(a o své místo zase brzy přijdete, protože váš šéf uvidí,
že skupina přestala pracovat).

Nadměrná odtažitost naopak způsobí, že se začnou bouřit
a ztratíte jejich podporu (a o své místo zase přijdete,
protože váš šéf uvidí, že doposud fungující skupinu rozkládáte).

A abychom vám pomohli proplout všemi nástrahami na novém šéfovském místě, praktická doporučení a zkušenosti z praxe jsme vám připravili na speciálním semináři "Teď jsi šéfem ty: Jak na nové pozici vedoucího, mistra či nadřízeného účinně řídit, motivovat a odměňovat své (bývalé) kolegy".

Praktické zkušenosti, které uplatíte v praxi

Na tomto semináři se dozvíte:

1. Proč je šéf v první linii důležitým manažerem
Na semináři uslyšíte, jak důležitá je vaše úloha pro fungování celé organizace. Uslyšíte, co od vás vaši podřízení a nadřízení očekávají. A dozvíte se, jakou prestiž můžete při správném postupu získat.

2. Jak „své“ pracovníky skutečně vést
Uslyšíte, jak svou práci organizovat pro maximální efektivitu a výkonnost. Uvidíte, jak se vyhnout nebezpečí neustálého „řešení problémů“. A dozvíte se, jak postupně získat prostor na zdokonalování a urychlování práce svých podřízených.

3. Jak využít pracovní den na maximum
Dozvíte se, jak ve své práci využít metody, nástroje a pomůcky pro řízení času. Poznáte, jak odhalit, rozpoznat a čelit tzv. „zlodějům času“. A zjistíte, jak ke stejnému cíli chytře vést i své podřízené.

4. Jak si vybudovat respekt a autoritu
Na ukázkách různých situací zjistíte, jak efektivně řídit své (bývalé) kolegy. Ověříte si, jak účinné jsou vaše dosavadní postupy. A dozvíte se, co můžete změnit a zlepšit tak, aby vaše slovo mělo u vašich pracovníků mnohem větší vliv.

5. Jak budovat fungující týmy a řešit přirozené konflikty
Během dne uslyšíte, jak dosáhnout toho, aby každý člen vaší skupiny cítil spoluzodpovědnost za práci těch druhých. Uslyšíte o možnostech, jak řešit konflikty. A dozvíte se, jak vytvářet skutečně fungující pracovní týmy.

Během semináře se dozvíte:

 • Jak ovlivňuje šéf v první linii výsledky celé firmy
 • Proč je „první“ šéf pro zaměstnance důležitější, než ředitel nebo „generál“
 • Jak správně odhadnout, kolik práce je pro každého pracovníka málo či moc
 • Jak chytře zadávat úkoly, aby se vám nevracely nesplněné
 • Jak minimalizovat prodlevy, čekání a zbytečnou práci
 • Jak odstranit „zloděje času“ ze své práce i z práce ostatních
 • Jak poznat, kdy fungujete nejlépe a přizpůsobit tomu to, co právě děláte
Dále uslyšíte:

 • Jak v praxi uplatnit nejlepší „řídící styl“, který vám padne „na míru“
 • Jak poznat k jakému stylu řízení máte přirozené sklony
 • Jak měnit styl řízení podle situace a problému, který řešíte
 • Jak přizpůsobovat styl řízení typu člověka, se kterým jednáte
 • Jak se vyvarovat chyb, kterých se špatným řízením můžete dopustit
 • Jak se můžete poučit z chyb šéfů na stejném místě v jiných firmách
 • Jak svůj styl řízení zdokonalovat a přejít na týmovou spolupráci
A také se dozvíte:

 • Jak chytře organizovat svou práci a práci svých pracovníků
 • Jak zvládat více úkolů najednou (i když je to stresující)
 • Jak vyřešit nedostatek času a stanovit správně priority
 • Jak dohlížet na to, aby stejně chytře pracovali i ostatní
 • Jak rozdělovat práci podle schopností, kompetence a termínu splnění
 • Jak správně rozlišovat mezi plánovanými úkoly a řešením operativních problémů
 • Které chytré organizační postupy vám zjednoduší a zpříjemní práci
 • Jak hospodařit s časem tak, jako by to byly peníze

Jak hodnotí tuto lektorku absolventi ostatních seminářů

"Seminář byl věcný, vše se stihlo v daném čase a vše bylo podáno ve "stravitelné" formě s možností zapojení všech účastníků." Petr Novotný
"Líbilo se mi aktivní zapojení všech do diskuse a otevřená komunikace s lektorkou a také pro lepší představu přirovnávání z běžného života." Jan Mifka
"Byl jsem spokojen - vše bylo poučné a podáno aktivní formou - živá a dobře zpracovaná prezentace." Zbyněk Loucký

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".