Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Péče o zákazníka, pro kterou se vrátí: Jak se osobním přístupem odlišit od konkurence a udržet zákazníky, i když mají levnější nabídku

Na objednávku
 • Péče o zákazníka, pro kterou se vrátí: Jak se osobním přístupem odlišit od konkurence a udržet zákazníky, i když mají levnější nabídku
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Zatím u vás sice nakupují, ale chtějí odejít ke konkurenci.

Kdo?

Část zákazníků právě dnes uvažuje o odchodu k vaší konkurenci

... a mají k tomu jediný důvod:

Když si sami vzpomenete na váš nejhorší zážitek s některým z vašich dodavatelů, uvědomíte si, že problémem nebyla cena, dodací podmínky nebo kvalita, ale téměř pokaždé...

... chování a postup jejich pracovníků.

Oni sami asi měli pocit, že hájí zájmy své firmy. Vás ale jejich postup, chování či neochota zklamala či rozzlobila natolik, že jste příště raději nakoupili jinde.

A toto skryté nebezpečí číhá i na vaši firmu.

Abychom vám pomohli zaručit, že se podobné chyby nedopustí i vaši pracovníci, připravili jsme pro ně speciální seminář "Péče o zákazníka, pro kterou se vrátí: Jak se osobním přístupem odlišit od konkurence a udržet zákazníky, i když mají levnější nabídku".

Na tomto semináři nebudou vaši lidé pouze sedět a poslouchat.
Sami si zde naopak prověří, jak je zákazníci vnímají.
Uvidí ukázky špatné i dobré péče o zákazníka… a sami si ji vyzkouší.
Uslyší svůj hlas a poznají, jak mluví, když jednají se zákazníky.
A uvidí, jak se při jednání se zákazníky chovají… a jaký zanechávají dojem.

Během dne tedy získají nejen informace o tom, jak se mají o zákazníka profesionálně starat, ale uvidí, uslyší a uvědomí si také, jak se k zákazníkům chovají právě teď… a v čem se mohou (nebo dokonce musí) zlepšit.


Jak vám tento seminář pomůže v každodenní práci se zákazníky

Na semináři se vaši pracovníci dozvědí:

 • Kdo je nejdůležitější člověk ve firmě (aneb kdo platí vaše mzdy)
 • Proč si vážit toho, že si zákazníci vybrali mezi konkurencí právě vás
 • Jak zjistit, zda to vnímají i samotní zákazníci
 • Proč je vůbec o zákazníky nutné pečovat... a nejen jim prodávat
 • Jak a kdy si zákazníci o vás a celé firmě dělají první představu a čím to můžete pozitivně ovlivnit (i pokazit)
 • Jak zjistit, co si o nás myslí lidé, kteří nás neznají, jak nás vnímá naše okolí
 • TEST: První dojem - zpětná vazba od ostatních účastníků
A dále uslyší:

 • Proč je vhodné zapůsobit co nejlépe a jaký to má vliv na budování dalších vztahů
 • Jak významnou roli hraje váš první kontakt se zákazníkem
 • Podle čeho všeho vás ostatní lidé posuzují, co na vás vidí, i když nemluvíte
 • Jak co nejlépe zvládnout jednání se zákazníkem
 • VIDEOTRÉNINK: Nácvik a rozbor praktické situace u zákazníka
 • Kteří lidé jsou vám (a vašim zákazníkům) nejsympatičtější
 • Jak zákazníka rychle odhadnout a přizpůsobit tomu své jednání
Poznají také:

 • Proč není možné se chovat ke všem stejně ...proč to nefunguje, když to děláte
 • Jaké jsou vaše osobní dispozice a jak jich v jednání s ostatními využít
 • TEST: Typy osobností a jakou máte vy
 • Proč zákazník (a každý člověk) vyžaduje od druhých respekt
 • Co všechno můžete pro zákazníky udělat, i když to nemáte v popisu práce
 • Jaký smysl má nadstandardní péče pro některé zákazníky... a jak se vám to vrátí
 • Proč i drobnosti osobního charakteru mají ve vztahu se zákazníkem velký význam
 • Jak můžeme stížnosti zákazníka využít ve svůj prospěch
 • Proč se může i naštvaný zákazník stát jedním z našich nejvěrnějších spojenců
A dozví se:

 • Jak se zákazníky telefonovat ...a co to může prozradit o našem vztahu k nim
 • AUDIOTRÉNINK: Praktický nácvik a rozbor části telefonického rozhovoru
 • Proč se často nechováme tak, jak bychom sami na místě zákazníka ocenili
 • Jak se naučit dívat se na problémy z pohledu zákazníka
 • Proč je zvládání vlastních emocí součástí naší profesionality
 • Proč zákazníci ocení v našem chování především skutečný upřímný zájem
 • Jaké maličkosti naše zákazníky vždycky potěší a nás nic nestojí
 • Proč je náš osobní přístup k zákazníkům někdy důležitější než znalosti a vědomosti

Jak jsou se seminářem spokojeni lidé, kteří jej již absolvovali

"Živá komunikace s lektorem, skvělé vystupování, spousta nových poznatků." L. Vrbová
"Přátelský přístup, nenucení k "nepříjemným" činnostem či hovorům, profesionalita lektorky, lidský přístup, odbornost, veškerá péče." J. Steinerová
"Otevřenost, možnost ověřit si z praxe určité postřehy a dostat se tak do vyšší úrovně profesionality." J. Vachta
"Doplnění nových poznatků a zkušeností z obchodních sfér. Zjištění některých vlastních pozitivních a negativních vlastností. Velice příjemná skupina lidí, včetně přednášející." N. Putrovcová
"Řešení modelových situací konkr. problémů, diskuse - praktické pojetí, ne přednáška. Probrání přístupu k zákazníkovi od počátku až po udržování kontaktu - inspirace nápady ostatních. Perfektně připravené a propracované materiály, včetně pomůcek (kamera, diktafon)." P. Kučerová

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".