Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Krizový management nejen pro firmu v krizi: Jak krizím zabránit... a zdolat ty, které již nastaly

Na objednávku
 • Krizový management nejen pro firmu v krizi: Jak krizím zabránit... a zdolat ty, které již nastaly
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Na jednodenním semináři "Krizový management nejen pro firmu v krizi: Jak krizím zabránit... a zdolat ty, které již nastaly" získáte návod, jak zabezpečit vaši firmu před tržními cykly, vnějšími vlivy a neočekávanými událostmi.

1. Proč právě teď hledat nedostatky ve vaší firmě

 • Jak využít analýzu systému řízení firmy jako nástroj krizového managementu
 • Kdy je nejvhodnější doba pro hledání skrytých problémů
 • Jak posuzovat okolí firmy a jaké má dopady na vaši činnost
 • Jaké vazby musí fungovat, aby firma vzkvétala
 • 8 atributů vynikajících společností
 • Jak provést kontrolu marketingové činnosti
 • 4 analýzy, které vám řeknou o vaší firmě vše, co potřebujete vědět
 • Jak odhalit slabé stránky vaší firmy a co vás ohrožuje

2. Proč právě teď hledat nedostatky ve vaší firmě

 • Co je "reengineering" a jak funguje při zavádění změn a zdokonalování firmy
 • Jak pomáhá reengineering dramaticky zdokonalovat výkonnost v nákladech, kvalitě, rychlosti a službách
 • Jaký typ firem musí realizovat reengineering a jak poznat, zda mezi ně patříte i vy
 • Základní charakteristiky reengineeringu
 • Jaké změny můžete od reengineeringu očekávat

3. Základy krizového managementu

 • Proč je krize nedílnou součástí života firmy
 • Jak se krize projevuje v důsledku vnějších a vnitřních vlivů
 • 6 kroků k přípravě krizového plánu a jak postupovat
 • Typy krizí a jak je zvládnout možné typy krizí
 • Jak připravit na krizovou situaci sebe, zaměstnance a firmu
 • Jak reagovat na situace, které jste nikdy nepředvídali
 • Co jsou "havarijní informační plány" a jak je využít

4. Jak ovlivnit vznik krize... a jakých bych se vyvarovat

 • 6 častých chyb, kterých se dopouštějí manažeři
 • 9 varovných signálů krize
 • Jak vypadají nejvýznamnější příčiny krizí... a jak je rozpoznat
 • Co nejčastěji způsobuje podnikatelské neúspěchy

5. Jak krize úspěšně zdolat… a vyjít z procesu ještě silnější

 • Jak pracovat se strategií prosperity, sanace a úpadku
 • Jak při řešení krize reagovat na tzv. životní cyklus firmy
 • Co je nezbytně nutné pro to, aby sanace firmy byla úspěšná
 • Jak (na základě zkušeností ostatních) postupovat při "zachraňování" firmy
 • Jak při sanaci firmy pracovat s výrobním programem
 • Jak zabránit, aby vzniklé krize dále eskalovaly
 • Jak krize úspěšně ovládnout a zvládnout
 • Jak krize využít

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".