Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Uvidím, co jsem dosud přehlížel: Jak ve vaší firmě odhalit skryté zdroje zisku

Na objednávku
 • Uvidím, co jsem dosud přehlížel: Jak ve vaší firmě odhalit skryté zdroje zisku
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Poslali vám peníze.
Dali je ale nejdřív do obálky.
A tu pak schovali někde u vás ve firmě.

Hloupost?

Ano, ta naditá obálka s penězi je zatím jen analogií.
Když si ale představíte, jak máte po firmě v různých koutech poschovávané obálky s penězi (které jen stačí najít), bude to příjemné hledání, ne?

Není to ale jen představa: Troufnu si totiž říct, že ty „obálky“ máte po firmě skutečně schované.

A na speciálním semináři „Uvidím, co jsem dosud přehlížel: Jak ve vaší firmě odhalit skryté zdroje zisku“ poznáte, jak tato místa najít a odhalit během několika dní.

Třeba jako ve firmě, ve které našli zhruba 35.000 Kč v „banální“ úspoře na poplatcích za prostoje: Dříve za ně museli platit, po analýze výdajů ale přišli na to, jak se jich zbavit. A každý měsíc teď vydělávají o několik desítek tisíc korun navíc jen proto, že si toho všimli.

Nebo jako ve firmě, ve které vydělali cca 87.000 Kč po té, co jim analýza výkazů ukázala, co jim účtují dodavatelé... a když si u nich vyžádali změnu (na kterou dodavatelé bez reptání přistoupili), tyto peníze jim zůstávají jako zisk.

A příjemných 232.000 Kč našli také u výrobce, který dřív vyvážel odpad ze své výroby na skládku. Když si ale spočítali, kolik je to stojí, nechali své pracovníky (za odměnu) přemýšlet. A když pak jednoho napadlo, jak odpad lehce upravit, aby byl prodejný, byl to už jen malý krok k tomu, aby z původní ztráty udělali příjemný zisk.

Věděl u nich někdo dřív, že si nevědomky sedí na penězích?
Samozřejmě, že ne: Všichni tvrdili, že „už teď jedou na doraz“.

Právě proto se ale na semináři podíváme na vaši firmu očima experta, který toto hledání přehlíženého zisku provádí pro velké korporace, pro které to znamená ročně i desítky milionů korun.

Právě jeho osobní a prakticky zaměřené pátrání může přinést už za pár dní vaší firmě nečekaný zisk.
 
A jediné, co je potřeba udělat, je nasadit si vaše nové „pátrací brýle“ a všimnout si možností, které jste dosud nevědomky přehlíželi...

Pod vedením zkušeného lektora se dozvíte:

Jak vám tento seminář pomůže najít nové zdrojesnížit náklady bez rizika

Pod vedením zkušeného lektora se dozvíte:

1. Jak zjistit, kam skutečně plynou vaše peníze

 • Jak zjistit skutečný hospodářský výsledek
 • Proč nespoléhat na čísla z daňového přiznání a v čem jsou zavádějící
 • Proč finanční účetnictví neposkytuje vždy správné informace pro řízení
 • Co ovlivňuje výnosnost vašich investic
 • Jak zvyšovat rentabilitu vloženého kapitálu
 • Jak zajistit, aby byli uspokojeni manažeři i externí uživatelé
 • Jak dosáhnout toho, aby na účetní informace bylo možné při rozhodování spoléhat
 • Na které položky je třeba si dát pozor
2. Jaké informace potřebujete pro úspěšné řízení nákladů

 • Proč výše nákladů sama o sobě nic neříká
 • Jak náklady správně přiřazovat k činnostem a výkonům
 • Jak zabránit zkreslování
 • Jak zjistit, co (nebo kdo) vaší firmě vydělává nejvíce
 • Jak odhalit, na co (nebo na koho) se naopak doplácí
 • Jak rozpoznat, které výkony jsou při současných cenách nejefektivnější
 • Jak změřit přínos jednotlivých částí firmy k celofiremním výsledkům
 • Které zákaznické skupiny jsou zajímavé a perspektivní
 • Na které zákaznické skupiny je třeba si dát pozor
 • Proč je důležité znát náklady jednotlivých činností a procesů
3. Jak ovlivní vaše rozhodnutí výši zisku

 • Proč rozlišovat různé druhy nákladů
 • Které náklady považujeme za fixní a variabilní... a co vás možná překvapí
 • Jak využít praktické přístupy k rozdělení nákladů na fixní a variabilní
 • Jak kalkulovat dílčí a plné náklady a v čem vám to pomůže
 • Jaké určit minimální tržby, které jsou potřeba k dosažení zisku
 • Proč a jak sestavit rozpočtovaný výkaz zisků a ztrát a čeho tím dosáhnete
 • Jak se změny v objemu a struktuře činnosti projeví na zisku
4. Jak operativně řídit a kontrolovat náklady

 • Proč náklady kontrolovat a jaký signál tím dáte ostatním
 • Proč je vhodné odlišovat náklady jednicové a režijní
 • Proč sestavovat rozpočty režijních nákladů a čemu tím zabráníte
 • Jak se vyvarovat rizikům tradičního rozpočtování
 • Jak při rozpočtování využít moderní (a přesnější) metody
 • Jak pomocí rozpočtu radikálně snížit náklady
 • Kdy a jak kontrolovat plnění rozpočtů
5. Jak strategicky řídit náklady

 • Kdy máte největší možnost ovlivnit, kolik za produkt nebo službu utratíte
 • Co je cílová kalkulace nákladů a cílová kalkulace ceny a jak ji provádět
 • Proč je důležité sledovat náklady a výnosy jednotlivých výrobků a služeb za celý životní cyklus
 • Co je procesní management a Value-based management a jak vám pomůže
 • Jak snížit náklady zrychlením procesů
 • Jak optimalizovat výši zásob a nepřicházet zbytečně o peníze
 • Jak se na nákladech projeví špatná kvalita výrobků a jak tyto náklady minimalizovat
6. Jak strategicky hodnotit pozici firmy a jednotlivých organizačních útvarů

 • Co je Balanced scorecard a jak vám pomůže pracovat s náklady
 • Co vám odhalí finanční ukazatelé a jak s nimi pracovat
 • Která kritéria právě teď rozhodují o budoucím úspěchu vaší firmy
 • Jak do rozvoje firmy (a snižování nákladů) zapojit zaměstnance
 • Na jaké činnosti a produkty se zaměřit, aby byli spojeni vlastníci i zákazníci

Komu z vaší firmy na semináři rezervovat místo

Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí rychle snížit ve své firmě náklady, chtějí mít ale jistotu, že tím firmu neohrozí. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvovali seminář také pracovníci finančního, ekonomického a obchodního oddělení.

Jak hodnotí tohoto lektora absolventi seminářů

"Velký obsah informací, dynamický přednes." Jitka Šenková
"Odborný výklad, profesionální přístup. Snaha postihnout různými příklady různé oblasti." Radka Černá
"Znalosti a praktické zkušenosti lektora. Velice poutavé a zajímavé vyprávění o důležitých věcech. Zajímavý úhel pohledu na otázky spojené s náklady a řízením podniku." Ing. Milan Krejčí

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".