Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Jak zkrotit odpor ke změnám: Praktický návod, jak ve vaší firmě realizovat změny přirozeně, bez konfliktů... ale přitom efektivně

Na objednávku
 • Jak zkrotit odpor ke změnám: Praktický návod, jak ve vaší firmě realizovat změny přirozeně, bez konfliktů... ale přitom efektivně
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

"Ale tak jsme to nikdy nedělali..."
"Já to tak dělat nebudu..."


Pokud jste už někdy slyšeli podobná slova od svých kolegů,
znáte ten pocit marnosti, jak s tím trvalým odporem bojovat:

Zuby nehty se brání všemu novému.
Hledají na novinkách chyby, "proč to nebude fungovat".
A jakmile je to možné, vrátí se k původnímu postupu.

Pokud ale chcete ve vaší firmě změny skutečně provést (a zkrotit ten přirozený „odpor k novému“), osvědčený postup poznáte na speciálním semináři "Jak zkrotit odpor ke změnám: Praktický návod, jak ve vaší firmě realizovat změny přirozeně, bez konfliktů... ale přitom efektivně".

Na semináři se dozvíte:

Jak vám tento seminář pomůže v praxi

Na semináři se dozvíte:

Proč jsou změny nutnou součástí firemního růstu

 • Které změny jsou v každé organizaci přirozené od založení až k zániku
 • Jak poznáme potřebu změny v každodenní praxi
 • Co skutečně obnáší restrukturalizace, transformace, inovace, reengineering a kaizen
 • Na čem jsou všechny techniky provádění změn založeny
 • Jakých 6 základních typů změn může ve firmě probíhat
 • Proč znát rozdíly a v čem vám to pomůže
 • Proč jsou povrchní změny marné (a jak tím ničíte potenciál těch skutečných)
Co způsobuje odpor ke změnám (a proč jej pochopit)

 • Jaký typ lidí má rád změny a jaký se jich bojí
 • Které typy máte ve vaší firmě a jak to poznat
 • Jak udržovat rovnováhu v trojúhelníku emoce-komunikace-akce
 • Jak se lidé vyrovnávají se změnami v 5 předvídatelných fázích
 • Čeho se lidé bojí, aneb co by nám poradil Abraham Maslow
 • Jak „prodat“ změnu v souladu s motivační strukturou vašich zaměstnanců
 • Proč skutečná změna začíná uvnitř mysli (změnou postojů, přesvědčení)
 • Čím zaručeně vyvoláte odpor ke změnám
Jak přirozený odpor zkrotit, ovládnout a překonat

 • Který ze dvou základních přístupů si vybrat (a proč)
 • Jak vám pomohou data, fakta, čísla a grafy
 • Kdy vám pomůže, pokud pracovníky vtáhnete do změn tak, aby se na přípravě podíleli
 • Kdy je naopak nevhodné zaměstnance příliš zapojovat (a jak se to projeví)
 • Co říkají důkazy o efektivitě diktátorského prosazování změn (je to překvapení)
 • Na jaké dvě otázky potřebuje u změn lidský mozek odpověď
 • Co musíme vysvětlit ostatním, aby pochopili význam jejich podílu na změnách
 • Kdy je (a kdy není) dobré použít strategii ohrožení a vnějšího nepřítele
 • Kdo jsou to „agenti změny“ a jak je (u vás nebo venku) najít
 • Jak odpor oslabit a jaké efektivní „zbraně“ k tomu využít
Jak změny správně ukotvit, aby vydržely

 • Jak vám pomůže koncept „visual leaders“
 • Kdy využít přesvědčování a kdy nátlakové metody
 • Kdy být vizionářem a kdy diktátorem
 • Jak zapojit tzv. peer to peer leadership
 • Jak změny ukotvit pomocí příběhů
 • Jak využít 7 „kouzelných“ vět, kterými prodáte libovolnou změnu
 • Co během procesu změny dělat 7x více, než obvykle
Jak se připravit na předvídatelné reakce zaměstnanců

 • Jak budou reagovat lidé, kterých se změny dotknou
 • Jak rozpoznat, kdo bude mít ke změnám největší odpor
 • U koho se projeví pocity ublíženosti a jak na ně reagovat
 • Co musíte udělat, aby vám lidé skutečně naslouchali
 • Co se stane, když jen „řeknete svoje“
 • Koho a jak ke změnám účinně motivovat (aby se nevrátili do původních kolejí)

Pro koho je seminář určen

Seminář pomůže všem progresívním majitelům, jednatelům a manažerům (malých i velkých organizací), kteří cítí potřebu změn a chtějí získat návod, jak je ve své firmě zavést s minimem problémů. Podobný návod zde obdrží i manažeři, v jejichž firmě už změny probíhají, ale nejsou dostatečně rychlé a efektivní.

Jaké změny vám tento seminář pomůže vyřešit?

 • Změny výrobního programu
 • Snižování počtu zaměstnanců
 • Úpravy výše mezd a odměn
 • Změny pracovní doby
 • Zvyšování nároků na kvalitu práce
 • Zdokonalování péče o zákazníky
 • Zpřísňování pracovních podmínek
 • Rušení některých výrobků a sortimentu
 • Navyšování pracovní náplně
 • Slučování s jinou firmou
 • Přechod na nový výrobní program
 • Zavádění náročnějších služeb
 • a další

Jak hodnotí lektora absolventi jeho dalších seminářů

"Seminář splnil mé očekávání, velmi úspěšně navázal na mé předešlé poznatky, navíc jsem díky tomuto semináři zjistil, že svoji práci nedělám vůbec špatně. Nejvíce mne zaujala praktická cvičení, při nichž si člověk nejlépe udělá představu o vykládaných pojmech. Mám rád semináře, kde jsou uváděny příklady z praxe." Václav Veselý
"Lektor nejel podle předem dané osnovy, ale zajímal se o konkrétní dotazy účastníků a poté seminář tomuto přizpůsobil. Dokázal "rozpoutat" velkou komunikaci navzájem. Líbilo se mi, že jsme byli přímými účastníky a spolutvůrci semináře, ne jen posluchači." Ludmila Hubáčková
"Pohodová přátelská atmosféra, zábavné a srozumitelné podání lektora. Teoretické poznatky obohacené praktickými zkušenostmi přítomných." Mgr. Aleš Veselý                                 

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".