Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Jak rozvíjet firmu, i když právě chybí peníze: Praktické postupy pro řízení firmy ve finančních nesnázích

Na objednávku
 • Jak rozvíjet firmu, i když právě chybí peníze: Praktické postupy pro řízení firmy ve finančních nesnázích
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Pokud se peníze ve vaší firmě rozkutálely na různé strany… a moc jich nezbývá… nezoufejte.

Právě nedostatek hotovosti je jedinečnou příležitostí, jak odhalit doposud skryté příležitosti.

Návod a postupy, jak toho dosáhnout, najdete na celodenním semináři "Jak rozvíjet firmu, i když právě chybí peníze: Praktické postupy pro řízení firmy ve finančních nesnázích", který je určen ředitelům, manažerům, majitelům a ekonomům firem, které se momentálně nacházejí ve finanční tísni.

Na semináři získáte orientaci ve finančních a marketingových nástrojích, které vám pomohou zjistit reálný stav vašich financí, a které můžete následovně využít pro opětovné "nabití" vaší firmy nejen energií… ale také finančními prostředky.

V první polovině semináře se dozvíte, jak "rozkrýt" peněžní toky ve vaší firmě a určit, kde vznikají problémy:

 • proč se firmy dostávají do finančních potíží a kdo a co je toho příčinou
 • jak se v této oblasti projevují nejčastější chyby českých firem
 • jak analyzovat základní finanční výkazy vaší firmy a jaká "překvapení" vám odhalí
 • jak získat objektivní přehled o finanční situaci, ve které se vaše firma nachází
 • jak provést inventuru produktů a služeb a vyhodnotit jejich prodejní potenciál
 • proč provést inventuru pohledávek a jak postupovat při jejich vymáhání
 • jak zjistit, kolik peněz potřebujete pro překonání nouzového stavu

V druhé části semináře pak uslyšíte, jak se s nedostatkem hotovosti vypořádat a jak i přes tento handicap vaši firmu rozvíjet:

 • kde hledat možné zdroje úspor… a okamžitých výdělků
 • jak řídit firmu s finančními problémy v každodenním životě
 • jak zapojit do boje s nedostatkem peněz vaše zaměstnance
 • jak pracovat s provozním, investičním a finančním cash-flow
 • jak vyhodnotit finanční nároky běžících projektů a kdy rozhodnout o jejich pozastavení
 • jak hledat správnou rovnováhu mezi honbou za ziskem a udržením stabilního cash-flow
 • čím se v problémové situaci odlišit od konkurence
 • jak se chovat na trhu a co o své situaci sdělit ostatním

A dále se dozvíte:

 • jak si spočítat, které finanční a marketingové nástroje využít
 • jak v boji s nedostatkem financi využít systému tzv. "cost-centers" a "profit-centers"
 • na koho přenést zodpovědnost za hlídání hotovosti a cash-flow
 • jak změnit strategii finančního chování firmy
 • jak změnou úvěrového zatížení firmy získat větší hotovost
 • jak zajistit průhlednost finanční náročnosti jednotlivých projektů
 • jak posuzovat produkty a služby podle jejich finančního přínosu
 • jak využít controllingové koncepce řízení
 • jak podporovat příznaky zlepšení a jak na ně reagovat
 • jak využít vlivů trhu a jeho "zahřívání" a "ochlazování"

Jak hodnotí tohoto lektora absolventi seminářů

"Velký obsah informací, dynamický přednes." Jitka Šenková
"Odborný výklad, profesionální přístup. Snaha postihnout různými příklady různé oblasti." Radka Černá
"Znalosti a praktické zkušenosti lektora. Velice poutavé a zajímavé vyprávění o důležitých věcech. Zajímavý úhel pohledu na otázky spojené s náklady a řízením podniku." Ing. Milan Krejčí

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".