Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Efektivní komunikace žen ve světě mužů: Jak využít váš skrytý potenciál a přesvědčit o svých schopnostech ostatní

Na objednávku
 • Efektivní komunikace žen ve světě mužů: Jak využít váš skrytý potenciál a přesvědčit o svých schopnostech ostatní
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Setká-li se v práci nebo na obchodním jednání žena s mužem, je vysoce pravděpodobné, že se po chvíli bude muset jeden druhého zeptat: "Co tím myslíte?"

Oba sice mluví stejným jazykem, každý ale slova toho druhého vnímá jinak.
A zbytečně tak vznikají omyly, nedorozumění, konflikty... a vaše firma přichází o peníze.

Pokud jste už někdy zažila situaci, že jste své přání zformulovala (podle vás) zcela jasně a váš mužský protějšek přesto vypadal, že vůbec nic nechápe, víte, jak je tento pocit frustrující.

A abychom vám pomohli se podobných situací vyvarovat, připravili jsme pro ženy, které chtějí zdokonalit své jednání s muži, speciální seminář "Efektivní komunikace žen ve světě mužů: Jak využít váš skrytý potenciál a přesvědčit o svých schopnostech ostatní".

Po absolvování tohoto semináře budete schopna prezentovat své myšlenky a návrhy tak, aby jim ostatní věnovali pozornost. Pochopíte, co lidé kolem vás skutečně slyší, když mluvíte (a proč to není vždy totéž, co si myslíte, že říkáte). A poznáte, jak říkat i nepříjemné věci bez toho, aniž byste kohokoliv urazila, rozzlobila nebo si jej znepřátelila.

Na semináři se dozvíte:

1. Jak dosáhnout toho, aby vás lidé respektovali

 • Jak rychle a účinně vyvolat ve vašem protějšku dobrý dojem
 • Jak svým vystupováním určujete, zda vás ostatní budou brát vážně… nebo zda vás budou přehlížet
 • Kdy máte největší šanci, že vás lidé vyslechnou (a kdy bude naopak lepší mlčet)
 • Co dělat, když jste ignorována nebo přerušována
 • Jak jemně pozměnit vaše vztahy se spolupracovníky a dosáhnout toho, aby se k vám chovali jinak
 • Kdy a jak požádat ostatní o pomoc, aby vám ji skutečně chtěli poskytnout

2. Na co si dávat pozor při jednání s muži… a ženami

 • Na jaké podstatné rozdíly mezi mužským a ženským způsobem komunikace si dávat pozor
 • Jak pochopením těchto rozdílů získat větší respekt u obou
 • Jak zdokonalit své naslouchání a jak reagovat na to, co lidé chtějí říct… a ne na to, co říkají

3. Jak proměnit sebenedůvěru v sebedůvěru

 • Jak se psychicky připravit na složité jednání, důležitou prezentaci nebo významnou poradu
 • Kde a jak čerpat odvahu pro jednání s náročnými lidmi a řešení závažných situací
 • Jak si udržet klid, rozvahu a kontrolu nad svými pocity právě v situacích, kdy je ztrácíte

4. Jak reagovat na kritiku

 • Co vám ostatní chtějí ve skutečnosti kritikou říci
 • Kdy kritiku vnímat a poslouchat a kdy nad ní mávnout rukou
 • Jak, kdy a proč kritizovat ostatní a jak si při tom nenadělat nepřátele
 • Jak vaši kritiku formulovat, aby se druhé strany nedotkla

5. Jak ostatním stanovit hranice a neudělat si přitom nepřátele

 • Co dělat, když na vás někdo vyvíjí nátlak a nebo se vás snaží zahnat do kouta
 • Co dělat, když lidé překračují hranice přijatelného chování
 • Jak říci "ne" takovým způsobem, aby to lidé respektovali
 • Jak prostřednictvím empatie zklidnit i toho nejrozčilenějšího protivníka
 • Jak reagovat na lež, cílené vyvolávání pocitů viny a nepřiměřené požadavky
 • Proč vaše reakce určí, jak se k vám lidé zachovají příště

6. Jak se stát viditelnou a jak upevnit svou pozici

 • Jak se stát aktivním účastníkem a přispět každé poradě
 • Jak zvládnout stres spojený s prezentováním před zkušenějšími kolegy
 • Jak dosáhnout toho, aby ostatní přijali vaše nápady a podporovali je
 • Jak reagovat, když vás někdo vyzve k pomyslnému souboji… a vyjít z něj jako vítěz
 • Jak jednoduše překonat strach z mluvení před ostatními
 • Jak prostřednictvím vhodného řešení konfliktů vytvořit silnější vztahy

Tento seminář vám pomůže:

1. Ovlivňováním a přesvědčováním vytvořit kolem sebe produktivní a funkční vztahy s různými typy lidí.
2. Získat své emoce pod kontrolu a zůstat klidná a efektivní, i když budete pod velkým stresem.
3. Překonat strach z veřejného vystupování a vyjádřit své myšlenky a názory bez potíží.
4. Zvládat náročné situace, chyby a krize se sebevědomím.

Jak hodnotili absolventi ostatní semináře této lektorky

"Profesionální přístup a chování lektorky, výborně zná problematiku." Ing. Jan Aulehla
"Živý sangvinický výklad lektorky, praktická cvičení s jejím komentářem." Radovan Vítek
"Způsob přednášky, praktické ukázky, psychologické poznatky." Zdena Kovářová
"Nácvik konkrétních situací. Osobní testy, návody jak na zákazníky. Malá skupinka lidí. Řešení konkrétních situaci." Alena Trubáčková
"Dozvěděla jsem se jak reagovat na odmítavé odpovědi zákazníků, jak alespoň trošku rozpoznat povahové vlastnosti zákazníků." Lucie Marková                      

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".