Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Aby lidé pracovali podle vašich představ: Praktické kroky ke zvýšení výkonu vašich zaměstnanců

Na objednávku
 • Aby lidé pracovali podle vašich představ: Praktické kroky ke zvýšení výkonu vašich zaměstnanců
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

 Když po vašich pracovnících požadujete vyšší výkon, mnozí se diví:

„Ale my už přece naplno děláme...?!“

Realita dnešního trhu ale velí jinak:
Stejný objem práce musíme zvládnout s menším počtem pracovníků.
A každý tak musí zabrat o něco více, než doposud.

Abychom vám pomohli tuto situaci vyřešit, na semináři "Aby lidé pracovali podle vašich představ: Praktické kroky ke zvýšení výkonu vašich zaměstnanců" se dozvíte, jak vaše očekávání a skutečný výkon pracovníků přiblížit.

Pochopíte, jak odhalit skutečné důvody neuspokojivých výkonů některých pracovníků. Odhalíte důvody, proč lidé nedělají, co by měli. A dostanete do rukou nástroje, kterými můžete chování, jednání a přístup vašich pracovníků změnit.

Jak vám tento seminář pomůže v praxi

Na tomto semináři se dozvíte:

1. Jak rozlišovat pocity, dojmy a skutečný pracovní výkon

 • Čím se projevuje neuspokojivá výkonnost v praxi
 • Proč „neuspokojivý výkon“ neznamená „líný pracovník“
 • Co způsobuje rozdíly mezi očekáváním a skutečným výkonem
 • Kdo rozhoduje, zda je výkon uspokojivý či ne
 • Co musíme vědět, než začneme výkon posuzovat
 • Proč bývají ukvapená rozhodnutí často neúčinná
2. Jak odlišit podstatné od nepodstatného a hodnotit výsledky
 • Jak určit, kolik bude stát nicnedělání, kolik vyřešení problému a zda se jím tedy vůbec zabývat
 • Jak dále rozhodovat, které problémy stojí za řešení
 • Jak rozlišovat varianty řešení problému
 • Jak posuzovat, která řešení budou prakticky i ekonomicky schůdná
 • Jak se vyhnout riziku ukvapených závěrů
3. Jak postupovat, aby změny přinesly vyšší výkon
 • Jak problémový výkon správně definovat
 • Jak určit závažnost problému a kolik mu věnovat času a úsilí
 • Jak a kdy využít „metody rychlé nápravy“
 • Jak určit příčiny problémového konání... a jak je odstranit
 • Jak si z možných variant řešení vybrat tu nejlepší
 • Jak sestavit akční plán nápravy... a dodržet jej
4. Jak dosáhnout toho, aby zvýšení výkonu bylo trvalé
 • Jak v této fázi využít „poradenský přístup“
 • Kde a jak získávat potřebné informace
 • Jak postupovat vůči lidem, kteří změny nechtějí přijmout
 • Jak získat zpětnou vazbu a kdy provést další úpravy   

Jak hodnotí tuto lektorku absolventi ostatních seminářů

"Seminář byl věcný, vše se stihlo v daném čase a vše bylo podáno ve "stravitelné" formě s možností zapojení všech účastníků." Petr Novotný
"Líbilo se mi aktivní zapojení všech do diskuse a otevřená komunikace s lektorkou a také pro lepší představu přirovnávání z běžného života." Jan Mifka

"Byl jsem spokojen - vše bylo poučné a podáno aktivní formou - živá a dobře zpracovaná prezentace." Zbyněk Loucký                        

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".