Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Základy řízení lidí pro mistry: Jak účinně řídit, motivovat a odměňovat své podřízené

Na objednávku
 • Základy řízení lidí pro mistry: Jak účinně řídit, motivovat a odměňovat své podřízené
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti jim zadávat úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a umění celou skupinu organizovat.

A pokud chcete, aby tyto činnosti zvládal dokonale, na speciálním semináři "Základy řízení lidí pro mistry: Jak účinně řídit, motivovat a odměňovat své podřízené", se to mistři z vaší firmy dovědí.

Program semináře:

1. Proč je mistr manažerem
Vaši pracovníci na semináři uslyší, jak důležitou úlohu plní při kontaktu s vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Uslyší, co od nich obě strany očekávají. A dozví se, jakou prestiž může jejich funkce při správném postupu získat.

2. Jak se z mistra stát supervizorem 
Pracovníci vaší firmy zde uslyší, jak svou práci organizovat pro maximální výkon. Uvidí, jak se vyhnout nebezpečí neustálého "řešení problémů". A dozví se, jak postupně získat prostor na zdokonalování a urychlování práce svých podřízených.

3. Jak nejlépe využít pracovní den
Účastníci se dozví, jak ve své práci využít metody řízení času. Poznají, jak čelit tzv. "zlodějům času". A zjistí, jak ke stejnému cíli vést i své podřízené.

4. Jak působit na podřízené
Na ukázkách různých situací se vaši mistři zjistí, jak efektivně řídit své zaměstnance. Ověří si, jak účinné jsou jejich současné metody. A dozví se, co mohou zlepšit tak, aby jejich slovo mělo u podřízených mnohem větší vliv.

5. Jak budovat týmy a řešit konflikty 
Během dne uslyší, jak dosáhnout toho, aby každý člen jejich skupiny cítil spoluzodpovědnost za práci těch druhých. Uslyší, jak řešit konflikty. A dozví se, jak podporovat vznik funkčních týmů.

Během semináře se dozvíte:

 • Jak se z mistra stát supervizorem
 • Jak vyřešit vztahy mezi vyšším vedením a svěřenými zaměstnanci k oboustranné spokojenosti
 • Jak metodou určit optimální úroveň pracovního zatížení svých podřízených
 • Jak minimalizovat prodlevy, čekání a zbytečnou práci
 • Jak odstranit ze své práce "zloděje času"
 • Jak minimalizovat negativní dopady roztříštěného pracovního dne
 • Jak poznat, kdy fungujete nejlépe a přizpůsobit tomu svou práci

Dále uslyšíte:

 • Jak pro sebe vybrat a realizovat optimální řídící styl
 • Jak pracují mistři v jiných firmách a jaké s tím mají úspěchy
 • Čím se jednotlivé řídící styly vyznačují
 • Jak poznat k jakému stylu řízení máte přirozené sklony vy
 • Jak měnit styl řízení podle situace a problému, který řešíte
 • Jak přizpůsobovat styl řízení typu člověka, kterého řídíte
 • Jak se vyvarovat chyb, kterých se špatným řízením můžete dopustit
 • Jak svůj styl řízení zdokonalovat a přejít na týmovou spolupráci

A také se dozvíte:

 • Jak organizovat svou práci a práci svých podřízených
 • Jak zvládat více úkolů najednou
 • Jak vyřešit nedostatek času a stanovit ve své práci priority
 • Jak dohlížet na to, aby stejným způsobem pracovali podřízení
 • Jak rozdělovat práci podle schopností, kompetence a termínu splnění
 • Jak při rozdělování práce rozlišovat mezi plánovanými úkoly a řešení operativních problémů
 • Jak si osvojit organizační postupy, které vám zjednoduší a zpříjemní práci
 • Jak hospodařit s časem tak, jako by to byly peníze

Součástí semináře je zhlédnutí výukového videoprogramu a testování. Každý účastník navíc získá speciální skripta s dalšími zásadami práce prvoliniového manažera a testy pro osobní hodnocení a sebezdokonalování.

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".