Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Účinná motivace pracovníků: Jak dosáhnout, aby vaši lidé pracovali rádi a naplno, i když jim nemůžete nabídnout nejvyšší plat

Na objednávku
 • Účinná motivace pracovníků: Jak dosáhnout, aby vaši lidé pracovali rádi a naplno, i když jim nemůžete nabídnout nejvyšší plat
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Pokud i u vás přemýšlíte o tom, jak vaše pracovníky motivovat k vyššímu výkonu, na speciálním semináři„Účinná motivace pracovníků: Jak dosáhnout, aby vaši lidé pracovali rádi a naplno, i když jim nemůžete nabídnout nejvyšší plat" se dozvíte, jak toho dosáhnout. A budete překvapeni, jakých „zázraků" můžete dosáhnout s penězi... i bez nich.

Na semináři se dozvíte:

Kdy a proč je nutné pracovníky motivovat

 • V čem se lidé umí motivovat sami a k čemu potřebují vaši pomoc 
 • Kdy jsou lidé schopni „automotivace" a co k tomu potřebují 
 • Proč si dávat pozor na syndrom vyhoření a jak se projevuje 
 • Jak můžete pravděpodobnost syndromu vyhoření účinně snížit 
 • Jak české firmy motivují své zaměstnance a jak se poučit z jejich zkušeností 
 • Co je a jak se projevuje tzv. pygmalionský efekt 
 • Jak při motivaci využít výsledky psychologických výzkumů 

Co zjistili pánové Maslow, Alderferer, McGregor a Herzberg o lidské motivaci

 • Jak se jejich teorie promítá do konkrétních motivačních postupů 
 • Proč zvyšování platu, získávání privilegií atp. nefunguje jako trvalý zdroj motivace 
 • Jak poznatky z výzkumů uplatnit v každodenní praxi 

Jak pracovníky motivovat jako nadřízený

 • Jak a čím můžete výkon pracovníků stimulovat 
 • Proč je důležité vysvětlení cíle a důvodu pro jeho dosahování 
 • Jak inspirovat pracovníky osobním příkladem 
 • Kdy a v čem využít delegování kompetencí a povinností 
 • Jak váš přístup ovlivní celkovou motivovanost zaměstnanců 

Jak motivovat pracovní skupiny

 • Jak pracovním skupinám stanovovat cíle 
 • Proč nestačí jen stroze určit čísla 
 • Co musíte udělat, aby se cíl stal skutečným motivátorem 
 • Jak správně stanovit cíl, aby vyprovokoval emoce 

Jak motivovat jednotlivé pracovníky

 • Jaké možnosti (a meze) mají jednotliví pracovníci 
 • Podle čeho rozpoznat jednotlivé typy pracovníků 
 • Jak pomocí jednoduchého klíče poznat, co na koho „platí" 
 • Jak měnit motivační nástroje podle typu práce a činnosti 
 • Jaké vlastnosti má dobrý motivátor 
 • Jak zjistit, zda je prostředí ve vaší firmě dostatečně motivující 
 • Jakou souvislost má úzkost a pracovní výkonnost 

Proč nikdy nezapomenout na hodnocení pracovníků

 • Proč je hodnocení důležité pro vlastní motivaci 
 • Z jakých postupů si můžete při hodnocení pracovníků vybírat 
 • Proč může vhodně podané hodnocení masivně ovlivnit další motivaci 
 • Jak se hodnocení promítne do výkonnosti a výsledků pracovních činností 

Jak hodnotí lektora absolventi jeho dalších seminářů

"Seminář splnil mé očekávání, velmi úspěšně navázal na mé předešlé poznatky, navíc jsem díky tomuto semináři zjistil, že svoji práci nedělám vůbec špatně. Nejvíce mne zaujala praktická cvičení, při nichž si člověk nejlépe udělá představu o vykládaných pojmech. Mám rád semináře, kde jsou uváděny příklady z praxe." Václav Veselý
"Lektor nejel podle předem dané osnovy, ale zajímal se o konkrétní dotazy účastníků a poté seminář tomuto přizpůsobil. Dokázal "rozpoutat" velkou komunikaci navzájem. Líbilo se mi, že jsme byli přímými účastníky a spolutvůrci semináře, ne jen posluchači." Ludmila Hubáčková
"Pohodová přátelská atmosféra, zábavné a srozumitelné podání lektora. Teoretické poznatky obohacené praktickými zkušenostmi přítomných." Mgr. Aleš Veselý                                 

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".