Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Trénink prodejních dovedností: Jak nejen "vědět", ale začít to také používat

Na objednávku
 • Trénink prodejních dovedností: Jak nejen "vědět", ale začít to také používat
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

K úspěšnému prodeji totiž nestačí jen "vědět".

Prodejce musí mít celý postup natolik vžitý, natrénovaný a vypilovaný, že jeho nabídka bude vždy přesvědčivá, přirozená... a působivá.

Abychom vám a vašim prodejcům pomohli prodejní vědomosti uvést do praxe, připravili jsme speciální výcvikový seminář "Trénink prodejních dovedností: Jak nejen "vědět", ale začít to také používat", který vám v tom pomůže.

Na semináři uslyšíte principy pro přípravu jednání se zákazníkem, přesvědčivé prezentace a metody uzavírání obchodu. Současně si pomocí testů ověříte své vyjednávací schopnosti, odhalíte svůj osobní styl jednání, poznáte svoji kariérovou orientaci a zjistíte své přednosti pro prodejní vyjednávání se zákazníkem.

A ve výukovém videoprogramu uvidíte, jak můžete v praxi úspěšně uzavřít každý obchod.

Klíčovou součástí semináře je výcvik s využitím videokamery. Vaši prodejci si zde vyzkouší inscenovaný rozhovor se zákazníkem (ideální je proto vyslat z vaší firmy dvojice). A při následném vyhodnocení nejen sami uvidí, čeho si dosud nebyli vědomi, ale získají také odborné tipy, jak se zlepšit.

Na semináři uslyšíte:

 • Jak poznáte, zda máte v prodeji vůbec šanci
 • 5 kroků, které musíte udělat před tím, než můžete uzavřít obchod
 • Jak se projevují zákazníci... a jak poznat, co na ně zapůsobí
 • Jak poznat... ještě než promluvíte... jak na vás budou zákazníci reagovat
 • Jak se na prodejní rozhovor připravit... a vyhnout se "ztroskotání" hned v úvodu
 • 28 otázek, které vám pomohou být na jednání se zákazníkem dokonale připraven
 • Co potřebujete vědět ještě před tím, než začnete prodávat
 • Kterou část vaší prezentace můžete zcela vypustit a proč si toho nikdo nevšimne
 • Co zákazník o vašich produktech nechce slyšet... a co se stane, když mu to řeknete
 • Po jaké informaci o vašich produktech zákazník naopak touží... i když to nedává najevo

A dále se dozvíte:

 • Jak jste skutečně dobrý v prodejní argumentaci... a jak se zlepšit
 • Jak se vyznat v tom, co vám zákazník říká... a oddělit od sebe implicitní a explicitní potřeby
 • Co dosáhnete kladením "situačních" otázek a kdy vám to pomůže v prodeji
 • Kdy vytáhnout "problémové" otázky a proč pečlivě naslouchat odpovědím
 • Proč vám zákazník sám některé informace neprozradí... a jak je z něj "vydolovat"
 • Proč má zákazník na začátku z vaší nabídky strach
 • Jak dosáhnout, aby přestal vnímat problémy a začal chápat, co mu vaše nabídka přinese
 • Jak "implikačními" otázkami docílit u zákazníka pocitu, že "nemůže nekoupit"
 • Jak si ověřit vaše vyjednávací schopnosti... a kdy vám to přijde vhod
 • Jak rozpoznat "měkký" a "tvrdý" styl vyjednávání v prodeji... a kdy je použít
 • 11 vyjednávacích prodejních taktik... a proč se vám vyplatí znát každou z nich
 • Jak reagovat na vyjednávací styl druhé strany... a co tím dosáhnete

Během dne tak:

 • důkladně poznáte své prodejní schopnosti v pěti testech
 • vyzkoušíte své schopnosti prodávat ve dvou praktických cvičeních
 • uvidíte, jak prodávají ostatní... a co si z toho můžete odnést pro sebe
 • absolvujete trénink prodejního rozhovoru před videokamerou
 • získáte nápady, návrhy a tipy, jak své prodejní dovednosti dále zdokonalovat

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".