Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Spolehlivá intuice: Jak s jistotou využít váš šestý smysl při rozhodování a řešení problémů, přestože fakta jsou nejasná, důkazy protichůdné a informace nedostatečné

Na objednávku
 • Spolehlivá intuice: Jak s jistotou využít váš šestý smysl při rozhodování a řešení problémů, přestože fakta jsou nejasná, důkazy protichůdné a informace nedostatečné
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...
Určitě se to stalo i vám:

Vaše vědecké vzdělání vám říká, že to není dosud potvrzeno.
Na dostupná fakta se zatím nedá spolehnout.
„Tvrdé“ informace tedy chybí

... ale přesto máte pocit, že víte, která varianta je lepší.
Přesto cítíte, zda to přijmout nebo odmítnout
Přesto tušíte, kdy celá věc lícuje a kdy naopak smrdí.
A přesto vnímáte, čemu dát zelenou a co stopnout.

Intuice vám tedy něco napovídá... ale můžete se na ni fakt spolehnout?

Když nemáme dost informací, jedinými vodítky jsou právě naše pocity, tušení a intuice

... a abychom vám pomohli své intuici lépe rozumět, chápat její signály a udělat si z ní spolehlivého pomocníka, celý postup se dozvíte na speciálním semináři „Spolehlivá intuice: Jak s jistotou využít váš šestý smysl při rozhodování a řešení problémů, přestože fakta jsou nejasná, důkazy protichůdné a informace nedostatečné“.

Na semináři se dozvíte:

Co musíme vědět o intuici před tím, než si ji pustíme k tělu
 • Co je důkazem, že intuice vůbec existuje
 • Proč se logické uvažování a intuice vzájemně doplňují
 • Co musí vědět každý skeptik před tím, než připustí sílu intuice
 • Odkud bereme „důkazy“ o existenci a spolehlivosti intuice
 • Jak každý den využíváme intuici... aniž si to uvědomujeme
 • Jak se projevuje typologie MBTI na schopnosti přijmout a využít intuici
 • Které čtyři zdroje intuitivního poznání můžeme využít
 • Jakou informační hodnotu mají naše pocity, tušení a vjemy
Kdy jsou naše tělesné pocity spolehlivým zdrojem „vhledu“
 • Jaké typy informací nám poskytuje naše tělo
 • Jak zjistit, zda máte „všech pět pohromadě“ (body scan)
 • Co právě teď cítíte... a jak vnímat víc a s větší intenzitou
 • Jak se naladit na tělesné vjemy, kdykoliv to potřebujete
 • Jak vnímat symbolickou řeč těla a co tím říká
 • Jak interpretovat své vnitřní reakce na situace/stavy/lidi/okolnosti
 • Jak zkoumat vaše tělesné reakce v krizových situacích
 • Který postup vám přinese vnitřní úlevu a co to znamená
Kdy přijmout vize, obrazy a sny jako zdroj důležitého poznání
 • Co se děje s naším mozkem, když spíme a sníme
 • Jak využít cílenou představivost jako zdroj intuitivního poznání
 • Proč nejsou myšlenkové mapy jen zmateným čmárání pošuků
 • Co prozradí vaše myšlenkové mapy a jak s tím naložit
 • Jak si namodelovat problémové situace v 3D
 • Jak se zeptat svých snů, aby ukázaly řešení
 • Jak využít podvědomí, aby zpracovalo dostupné informace
Jak vnímat náš vnitřní dialog jako zdroj poznání
 • Kdy je normální si povídat sám se sebou
 • Jaký vnitřní dialog vedou optimisté a jaký pesimisté
 • Kdy v nás vlastně mluví vnitřní rodič, kdy dospělý a kdy dítě
 • Jak můžeme použít vnitřní dialog k  novému pohledu na staré problémy
 • Jak překonat vnitřní dialog, který blokuje tvůrčí řešení
Jak správně číst znamení, se kterými se denně setkáváme
 • Co znamenají naše pocity, že „tuto situaci jsme už někdy zažili“
 • Co víme z kurzu negativního myšlení (který jsme už všichni absolvovali) 
 • Co je „synchronicita“ a jaké je její vědecké vysvětlení
 • Kdy je „náhoda“ zcela náhodná... a kdy z ní můžeme vyčíst více
 • Jaké typy nápověd dostáváme ze svého okolí a jak je rozpoznat
 • Jak rozumět symbolickému jazyku podobných „nápověd“
Jak využít svou intuici při rozhodování a řešení problémů v praxi
 • Jak využít svou schopnost intuitivně rozhodovat nejen v práci
 • Jakou váhu přikládat číslům, faktům, důkazům... a intuici
 • Jak se učit (a poučit) z událostí a rozhodnutí, u kterých intuice signalizovala opak
 • Jak se v intuitivním rozhodování trvale zlepšovat
Jak vám tento seminář pomůže lépe a rychleji rozhodovat
Pokud se vždy rozhodujete mezi jasnými variantami, s dostatkem informací a spoustou času na přemýšlení, gratulujeme vám... a závidíme. Většina z nás totiž musí rozhodovat v poklusu, vybírat mezi nejasnými variantami a nést důsledky, i když mnohdy střílíme naslepo. Čísla jsou rozporuplná, důkazy si protiřečí, argumenty protichůdné... ale přesto musíme zvolit: A nebo B? 

Právě v těchto situacích zapojujeme své zkušenosti, pocity, tušení, intuice... zkrátka náš šestý smysl. A abyste nepropadli situačnímu klamu, mylným pocitům nebo špatné interpretaci signálů (a rozhodli špatně), na tomto semináři si ukážeme, kdy svým tušením věřit... a kdy ne.

Rozhodovat se na základě pocitů je dnes v mnoha situacích z nedostatku času zkrátka nezbytností. A právě na tomto semináři si ukážeme, jak kultivovat svou intuici a šestý smysl... logicky, vědecky a bez šarlatánských nesmyslů.

Můžu se o intuici opřít i tehdy, když na láryfáry nevěřím a zajímají mě jen fakta?
Možná jste už podobný příběh slyšeli: Hasiči zasahují uvnitř hořícího domu, když v jednu chvíli jejich velitel zavelí „Všichni ven!“, aniž by věděl, proč to řekl. Jen co ven vyběhnou, podlaha domu se zřítí. Ostatní uznale děkuji šéfovi za dobré rozhodnutí a on si až poté uvědomí, proč je vyhnal: Požár byl neobvykle tichý a jeho uši neobvykle horké. Jeho dlouhou zkušeností získaný "šestý smysl“ pro nebezpečí odhalil, že zdroj požáru nebyl v bytě, ale ve sklepě pod nimi. A právě v té chvíli pocítil, že by měli místnost opustit.

Intuice tedy není věštění z křišťálové koule, předvídání budoucnosti z kávové sedliny nebo telepatické čtení na dálku. Ve vaší práci a za svůj život jste ale získali řadu zkušeností, které jsou ve vaší mysli uloženy. Derou se na povrch právě tehdy, když zažíváte situaci, ve které mohou sloužit. A jejich správnou interpretací tak můžete zamezit chybám, omylům a ztrátám.
Na tomto semináři se tedy nebudeme zabývat parapsychologií, ale vědeckými znalostmi lidské psychiky. Budeme hledat způsob, jak maximálně zužitkovat vaše životní zážitky, poznání a zkušenosti. A dosáhneme společně toho, že do rozhodování zapojíte vše, co vám pomůže rozhodnout správně.

Jak hodnotí lektora absolventi jeho dalších seminářů

"Seminář splnil mé očekávání, velmi úspěšně navázal na mé předešlé poznatky, navíc jsem díky tomuto semináři zjistil, že svoji práci nedělám vůbec špatně. Nejvíce mne zaujala praktická cvičení, při nichž si člověk nejlépe udělá představu o vykládaných pojmech. Mám rád semináře, kde jsou uváděny příklady z praxe." Václav Veselý
"Lektor nejel podle předem dané osnovy, ale zajímal se o konkrétní dotazy účastníků a poté seminář tomuto přizpůsobil. Dokázal "rozpoutat" velkou komunikaci navzájem. Líbilo se mi, že jsme byli přímými účastníky a spolutvůrci semináře, ne jen posluchači." Ludmila Hubáčková
"Pohodová přátelská atmosféra, zábavné a srozumitelné podání lektora. Teoretické poznatky obohacené praktickými zkušenostmi přítomných." Mgr. Aleš Veselý

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".