Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Přesvědčivé argumenty v praxi: Jak zneškodnit konflikt, účinně vyjednat dohodu a prosadit své požadavky

Na objednávku
 • Přesvědčivé argumenty v praxi: Jak zneškodnit konflikt, účinně vyjednat dohodu a prosadit své požadavky
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

„Zákazník se zasekl a když mu prý nedáme slevu, zruší celou objednávku. A musím to vyřešit."
„Všichni se dohodli, že pokud jim nezvýšíme výplaty, dají výpověď. A musím to vyřešit."
„Přišla za mnou s tím, že buď odejde ona nebo ta druhá. A musím to vyřešit."

Pokud musíte podobné situace řešit ve firmě i vy, nejste sami.

Správnou reakcí složitou situaci uklidníte. Špatným postupem ji ale můžete ještě zhoršit.
(A přijít tak o zákazníka, o zaměstnance nebo také o celou firmu.)

Lidé, kteří umí podobné situace zvládnout, přitom používají hned několik postupů, které jim to zjednodušují.

Stejné postupy můžete při každodenním vyjednávání se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli využít i vy. A na speciálním semináři „Přesvědčivé argumenty v praxi: Jak zneškodnit konflikt, účinně vyjednat dohodu a prosadit své požadavky" se dozvíte, jak to udělat.

Na semináři se během tohoto intenzivního dne dozvíte:

Jak zvýšit pravděpodobnost výhry dříve, než začnete mluvit

 • Jak úspěch vyjednávání ovlivní váš stav mysli a vnímání okolí
 • Jak dále zvýšit své šance zvládnutím základů rétoriky
 • Co můžete nevědomky druhé straně o svých postojích prozradit
 • Jak tento nebezpečný prvek vaší komunikace zvládnout a ovládnout
 • Proč nám unikají signály druhé strany a jak si natrénovat jejich vnímání

Jak pohotově ustát námitky

 • Na jaké námitky se připravit
 • Proč není námitka odmítnutím
 • Co je tzv. konkretizátor a čeho jím dosáhnete
 • Jak při jednání funguje tzv. konvektor
 • Jak tyto dvě techniky použít pro zvládání námitek.
 • Co se ve skutečnosti skrývá za každou námitkou

Jak úspěšně argumentovat

 • Která nejčastější chyba brání rozumné dohodě a jak se jí vyvarovat
 • Co je nebezpečím argumentace vycházející zpostojů
 • Kdy má smysl vyjednávat "tvrdě" a jak takovou situaci poznat
 • Co je nevýhodou "měkkého" vyjednávání a kdy se jej vyvarovat
 • Jaké argumentační triky bude používat protistrana
 • Jak se argumentačním trikům vyhnout a nenechat se zmást

Jak využít energii konfliktu ve svůj prospěch

 • Co je skutečnou podstatou konfliktu
 • Proč je mezi emocemi a logikou konfliktu velká propast
 • V čem spočívá emocionální a logické jádro konfliktu
 • Jak řešit konflikty, ve kterých si každý strana „mele svoje"
 • Jak využít tzv. facilitace křešení konfliktu
 • Jak dosáhnout konstruktivního řešení problému

Jak postupovat při vlastním vyjednávání

 • Kdy má a nemá smysl vyjednávat
 • 4 fáze, kterými se vyjednávání bude ubírat
 • Jaké techniky můžete vkaždé fázi použít
 • Proč je důležité oddělit vaše zájmy od vašich postojů... a jak
 • Jaké předpoklady vám celé vyjednávání prohrají
 • Jak můžete zvýšit svou vyjednávací sílu... i když nastupujete zpozice slabšího
 • Co dělat, když je druhá strana silnější
 • Jak si poradit sprotivníkem, který nechce vyjednávat a trvá na svém
 • Jak vyjednávat s nekompromisním partnerem

Jak se bránit trikům a „špinavé" hře

 • Jak rozpoznat a odhalit předkládání falešných faktů
 • Jak se projevuje psychologická válka a jak ji vyhrát
 • Jak ustát tzv. poziční nátlak a jaké je jeho nebezpečí
 • V čem je nebezpečná hra na „hodného a zlého muže"
 • Co dělat, když druhá strana uznává jiné hranice poctivosti
 • Jak se zachovat, když po vás situace nevyžaduje férové jednání

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".