Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Metody manažerského rozhodování: Jak pomocí statistických metod maximalizovat úspěšnost vašich rozhodnutí... i když nemáte rádi čísla a tabulky

Na objednávku
 • Metody manažerského rozhodování: Jak pomocí statistických metod maximalizovat úspěšnost vašich rozhodnutí... i když nemáte rádi čísla a tabulky
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Dát větší slevu a doufat, že se to vrátí v objemu?
Zahájit výrobu bez toho, aniž máte objednávky?
Zvýšit ceny a doufat, že zákazníci neodejdou ke konkurenci?
Rozdat výpovědi anebo to risknout a pokračovat?
Objednat více zboží za výhodnější cenu a doufat, že se vše prodá?

Pro něco se nakonec rozhodnete... ale hned vzápětí se začnete trýznit, jestli jste udělali správně.

Abychom vám v těchto důležitých situacích pomohli rozhodnout správně, připravili jsme za tímto účelem speciální seminář "Metody manažerského rozhodování: Jak pomocí statistických metod maximalizovat úspěšnost vašich rozhodnutí... i když nemáte rádi čísla a tabulky".

Na semináři se dozvíte:

Jak zvýšit úspěšnost vašich rozhodnutí

 • Jak se lidé rozhodují... a v čem se naše postupy liší od strojů
 • Jak často se spoléháme na intuici a kdy se vám to vyplatí
 • Která rozhodnutí můžete "střelit od boku" a která je lepší podložit čísly
 • Jak vám číselná rozhodnutí pomohou přesvědčit ostatní

Jak získat pro vaše rozhodování informace

 • Kolik informací potřebujete k dobrému rozhodnutí
 • Co dělat, když máte informací málo
 • Kde a jak získat další data pro vaše rozhodování
 • Jak ve vaší firmě vytvořit "zpravodajský systém"
 • Jaké výhody vám přinese "knowledge management"
 • Co znamená "competitive intelligence" a k čemu slouží

Kdy použít při rozhodování čísla

 • Kdy můžete rozhodovat podle čísel
 • Jak do čísel nahlédnout pomocí matematiky
 • Jaké metody máte k dispozici a jak jim porozumět
 • Kdy využít statistickou analýzu a jak
 • Jak správně používat průměr, medián, modus, směrodatnou odchylku a rozptyl
 • Co tyto pojmy znamenají a kdy je vhodné je použít
 • Co z těchto čísel vyčtete a co ne

Jak vyhodnocovat výsledky

 • Jak z navržených možností vyhodnotit nejlepší variantu
 • Jak pro rozhodování použít metodu vícekriteriální analýzy
 • Jak výsledky okamžitě vyhodnotit a otestovat
 • Jak použít tzv. rozhodovací stromy

Jak zohlednit rizika

 • Jak odhalit rizika možných variant
 • Jak tato rizika zohlednit při rozhodování
 • Jak využít pravidel MAXIMAX a MINIMAX
 • Jak vybrat optimální variantu

Jak "číst" grafy a prezentovat výsledky

 • Jaké informace v sobě skrývají grafy
 • Jak porozumět histogramům a spojnicovým, sloupcovým a koláčovým grafům
 • Jak odhalit pokusy o zmanipulování výsledků
 • Jak pomocí grafů prezentovat vaše výsledky a přesvědčit ostatní
 • Jak pomocí stromů a grafů ukázat výsledky i těm, kteří nerozumí číslům a tabulkám

Jak se s rozhodnutím ztotožnit

 • Jaké pochybnosti můžete po rozhodnutí očekávat
 • Co dělat, když jsou všechny varianty "špatné"
 • Jak ze dvou špatných variant vybrat tu "méně špatnou"
 • Jak využít tzv. Savageovo pravidlo a jak vám pomůže
 • Jak se s výběrem ztotožnit a zabránit pocitu, že jste vybrali špatně

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".