Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Jak přesvědčivě jednat se zákazníky: Praktické postupy, které zabrání zbytečným konfliktům se zákazníky

Na objednávku
 • Jak přesvědčivě jednat se zákazníky: Praktické postupy, které zabrání zbytečným konfliktům se zákazníky
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Pamatujete si, kdy jste vy sami o některém z dodavatelů řekli: „Tam už se nevrátím“?

A vzpomínáte, co to způsobilo?

Pokud máme stejné zkušenosti, pak důvodem vašeho rozhořčení nebylo to, co jste si u nich koupili...

... ale jak se tam k vám chovali.

Pracovníci si toho někdy nebývají ani vědomi, ale...

- svou přehnanou asertivitou působí na zákazníky agresivně,
- váhavými odpověďmi vyvolávají v zákazníkovi nedůvěru,
- na kritiku reagují obrannou jízlivostí a sarkasmem,

... a svým přístupem nevědomky posílají zákazníky s pocitem „tam už nikdy nevkročím“ nakupovat ke konkurenci.

Abychom vám pomohli podobně bolestivým nedorozuměním zabránit, připravili jsme pro vaše pracovníky v kontaktu se zákazníky speciální seminář, na kterém si význam svého přístupu uvědomí... a uslyší, jak se podobných chyb vyvarovat.

Na semináři "Jak přesvědčivě jednat se zákazníky: Praktické postupy, které zabrání zbytečným konfliktům se zákazníky" se dozví...

Jak tento seminář zvýší spokojenost vašich zákazníků...

Na semináři se dozvíte:

1. Jak nejrychleji odradit zákazníka od dalšího nákupu

 • Proč nestačí jen hezký úsměv a hlasitý pozdrav
 • Co dalšího od nás zákazníci očekávají
 • Jak se může naše snaživost obrátit proti nám
 • Co je skutečnou příčinou většiny konfliktů a nedorozumění
 • Co nám říká vlastní zkušenost... a proč na ni zapomínáme
2. Jak a čím ovlivnit, jak se k vám zákazníci budou chovat

 • Jak věcně argumentovat a účinně přesvědčovat
 • Jak efektivně klást otázky a řídit rozhovor
 • Jak volit otázky, které vedou k jednoznačnému odhalení problému
 • Kterých chyb se při naslouchání nejčastěji dopouštíme a proč
 • Proč poskytovat informace věcně, stručně a srozumitelně… a čemu tak můžete předejít
 • Proč je užitečné vyjasnit si nejasnosti co nejdříve
3. Jak působit kompetentně a přesvědčivě a vzbudit u zákazníků respekt

 • Jak posilovat vlastní sebedůvěru a sebevědomí
 • Kde a jak čerpat odvahu pro jednání s náročnými zákazníky a řešení závažných situací
 • Co dělat, když jste ignorován nebo přerušován
 • Jak reagovat na lež nebo neoprávněné obviňování
 • Jak se vypořádat s odůvodněnou kritikou
 • Proč vaše reakce určí, jak se k vám zákazník zachová příště
4. Jak řešit konflikty rychle, účinně a bez vypjatých emocí

 • Jak a proč zjistit hned v úvodu, co je společným cílem řešení konfliktu
 • Proč je důležité zákazníkům pozorně naslouchat a pochopit jejich pohled na věc
 • Jak reagovat, když je zákazník rozčilený a útočí na nás
 • Jak prostřednictvím empatie zklidnit i toho nejrozčilenějšího zákazníka
 • Proč je agresivní přístup jen krátkodobým řešením
 • Proč je předčasné navrhovat řešení, když nám zákazník ještě nesdělil všechno

Jak hodnotí lektorku absolventi dalších seminářů?

"Praktická cvičení - trénink, nejen "přednáška"." Ing. Roman Zvolský
"Řešení situací, které posluchači zmíní přímo ze života." Zuzana Buroňová
"Nebyla to jen přednáška, ale šlo o aktivní přístup, zajímavě podávané." Věra Cháberová
"Paradoxní problémy kolegů, zjištění, že i ostatní mají problémy, pohled z druhé strany." P. Špirk
"Seminář byl zajímavý: Kontakt se všemi posluchači, příklady z praxe, řešení problémových situací." Mgr. Stanislava Reithalerová  

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".