Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Jak na dlužníky v konkursu: Odhalená "tajemství" konkursního práva

Na objednávku
 • Jak na dlužníky v konkursu: Odhalená "tajemství" konkursního práva
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Mnoho dlužníků si myslí, že prohlášením konkurzu jejich závazky zanikají... a mohou podnikat jinde.

Opak je pravdou a vy dnes můžete účinně vymáhat nezaplacené pohledávky často přímo na osobách, jejichž firmy skončily v konkurzu.... a to z jejich osobního majetku.

Speciální seminář "Jak na dlužníky v konkursu: Odhalená "tajemství" konkursního práva" vám pomůže získat o těchto postupech přehled. A možná vám tak pomůže zachránit peníze, o kterých jste si mysleli, že jsou nenávratně ztraceny.

Na semináři se např. dozvíte:

 • proč není pravda, že stát má v konkurzním řízení vždy přednost
 • jak je nutné pohledávky prokázat (a jak si jejich uznání předem pojistit)
 • kdy a do jaké výše ručí za dluhy s.r.o. její jednatelé... a proč je omyl si myslet, že jen do výše základního jmění
 • co se stane s vašimi pohledávkami při zrušení konkurzu... a proč trvají i nadále
 • jak dlouho můžete nezaplacené pohledávky vymáhat
 • jak si zjednodušit práci při dokazování vašich pohledávek

A dále se dozvíte:

 • kdy ručí jednatelé a předsedové představenstev za dluhy firmy celým svým majetkem
 • jak a kde hledat majetek, o kterém dlužník tvrdí, že jej nemá
 • jak dosáhnout, aby majetek, převedený dlužníkem na blízkou osobu, byl do firmy vrácen nazpět
 • jak využít "policejních" pravomocí správce konkurzní podstaty
 • kdy je možné provést na majetek dlužníka exekuci a co tím dosáhnete
 • jak zvýhodnit své pohledávky před ostatními věřiteli
 • jak správně uplatnit penále a úroky z prodlení
 • jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Struktura semináře:

 • kdy na dlužníka podat návrh na konkurz
 • co to v praxi znamená a co tím dosáhnete
 • jak své pohledávky dokazovat v soudním řízení a důkazní prostředky
 • jakou odpovědnost nesou při prohlášení konkurzu statutární orgány
 • jaké pravomoci má správce konkurzní podstaty a jakou odpovědnost
 • jak přihlásit pohledávku v konkurzu a co udělat, aby nebyly odmítnuty
 • jak si hájit své zájmy v přezkumných jednáních a při zasedáních věřitelských orgánů
 • co tvoří konkurzní podstata a jak se zjišťuje
 • jak se majetek úpadce zpeněžuje a jak se rozděluje výtěžek
 • v čem spočívá vyrovnací řízení a kdy pro něj hlasovat
 • jak se v praxi projevuje zákon o veřejných dražbách
 • na jaké další změny v zákonech se připravit

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".