Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Firemní kultura úspěšných: Jak ve vaší firmě odhalit nepsaná pravidla a zvyky, které způsobují konflikty a brání firmě v růstu

Na objednávku
 • Firemní kultura úspěšných: Jak ve vaší firmě odhalit nepsaná pravidla a zvyky, které způsobují konflikty a brání firmě v růstu
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Je-li vaše firemní kultura zdravá, přiláká solventní zákazníky, solidní dodavatele a pracovité zaměstnance. Jsou-li ale zvyky, atmosféra a nepsaná pravidla vaší firmy negativní, výsledkem jsou vnitrofiremní konflikty, problémy se zákazníky a plýtvání penězi.

„Zdraví" vaší firemní kultury si ale můžete prověřit...

... a na semináři "Firemní kultura úspěšných: Jak ve vaší firmě odhalit nepsaná pravidla a zvyky, které způsobují konflikty a brání firmě v růstu" získáte nástroje, jak toho dosáhnout..

V první části se dozvíte, jaký vliv má firemní kultura na vaše pracovníky, spokojenost zákazníků a celkovou pružnost vaší firmy. Ve druhé části si pak pomocí unikátního dotazníku otestujete svou vlastní firemní kulturu a porozumíte souvislostem a zákonitostem, které u vás dnes panují. Na semináři tedy nebudete zkoumat ostatní firmy... ale svou vlastní.

Na semináři se dozvíte:

Proč se firemní kulturou vůbec zabývat

Jaký vliv má firemní kultura na váš úspěch

 • Co je a co není firemní kultura (a proč to určitě není jen vzhled a chování vaši pracovníků)
 • Proč nemůže firemní kulturu vaší firmě někdo vymyslet a zavést
 • Co vytváří firemní kulturu a jak ji můžete ovlivňovat
 • Čím se vyznačuje „zdravá" firemní kultura

Co se stane, když firemní kultura "onemocní"

 • Čím se vyznačuje tzv. nebezpečná firemní kultura
 • Jak souvisí nemocnost a fluktuace s firemní kulturou
 • Na kolik vás může přijít mobbing, bossing a sexual harrasment
 • Jak se firemní kultura projevuje na spolupráci a konfliktech mezi zaměstnanci
 • Jaké subkultury ve vaší firmě vznikají a proč
 • Jak mohou tyto subkultury brzdit změny a rozvoj
 • Co dělat, aby vaše firemní kultura zůstala zdravá

Jak vypadá vítězná firemní kultura

 • Podle čeho poznáme žádoucí firemní kulturu
 • Čím se vyznačuje kultura podporující tržní orientaci
 • Jak budovat kulturu podporující kvalitu
 • Jak funguje „kaizen" a co se zněj můžeme stále naučit
 • Kdy a jak budovat kulturu stálé inovace
 • Jaké zvláštnosti má inovativní kultura

Jakou kulturu má vaše firma

 • Co vám prozradí Organizational Character Index o vaší společnosti
 • Jaký typ firemní kultury panuje ve vaší firmě
 • Jak se projevují silné stránky vaší kultury
 • Jaká rizika na vás číhají a na co si dávat pozor
 • Jak dále rozvíjet firmu skulturou, kterou máte
 • Jak ve vaší firmě zlepšit komunikaci
 • V čem můžete zlepšit vztahy se zákazníky

Jak hodnotí lektora absolventi jeho dalších seminářů

"Seminář splnil mé očekávání, velmi úspěšně navázal na mé předešlé poznatky, navíc jsem díky tomuto semináři zjistil, že svoji práci nedělám vůbec špatně. Nejvíce mne zaujala praktická cvičení, při nichž si člověk nejlépe udělá představu o vykládaných pojmech. Mám rád semináře, kde jsou uváděny příklady z praxe." Václav Veselý
"Lektor nejel podle předem dané osnovy, ale zajímal se o konkrétní dotazy účastníků a poté seminář tomuto přizpůsobil. Dokázal "rozpoutat" velkou komunikaci navzájem. Líbilo se mi, že jsme byli přímými účastníky a spolutvůrci semináře, ne jen posluchači." Ludmila Hubáčková
"Pohodová přátelská atmosféra, zábavné a srozumitelné podání lektora. Teoretické poznatky obohacené praktickými zkušenostmi přítomných." Mgr. Aleš Veselý                                 

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".