Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Odpovědnost za škody a ztráty v zaměstnání: Jak vaši firmu ubránit před úmyslnými škodami, nepoctivými zaměstnanci a nepřiměřenými nároky

Na objednávku
 • Odpovědnost za škody a ztráty v zaměstnání: Jak vaši firmu ubránit před úmyslnými škodami, nepoctivými zaměstnanci a nepřiměřenými nároky
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Většina zaměstnanců jsou slušní a poctivě pracující lidé.

Někteří lidé ale hledají vaši slabost, čekají na vaši chybu... a potom toho zneužijí.

Krádeže, zpronevěry a také oportunistické žaloby jsou dnes realitou pro mnoho firem.

Pokud chcete zjistit, jak vaši firmu před těmito riziky chránit, na speciálním semináři "Odpovědnost za škody a ztráty v zaměstnání: Jak vaši firmu ubránit před úmyslnými škodami, nepoctivými zaměstnanci a nepřiměřenými nároky" se dozvíte, jak jejich vznik minimalizovat. A jak se jim bránit, pokud nastanou.

Na semináři se dozvíte:

Kdy vám zaměstnanci odpovídají za vzniklou škodu

 • Jakou odpovědnost za vniklé škody nese zaměstnanec při výkonu své práce
 • Jaké předpoklady musí být splněny, aby zaměstnanec za vzniklou škodu odpovídal
 • Kdy je zaměstnanec za škodu obecně odpovědný a kdy musí mít podepsanou "dohodu"
 • Co musí zaměstnanec udělat, aby předešel vzniku škody a kde je to stanoveno
 • Kdy je zaměstnanec odpovědný za "nesplnění povinnosti k odvrácení škody"
 • Kdy zaměstnanec za škodu neodpovídá, přestože ji způsobil

Kdy odpovídají zaměstnanci za peníze

 • Kdy nese zaměstnanec odpovědnost za ukradené, ztracené nebo chybějící peníze
 • Jak velkou náhradu škody můžete po zaměstnanci vymáhat
 • Jakou odpovědnost nesou jednotliví zaměstnanci, když s penězi pracuje více osob
 • Jak provádět inventury a kdo zjišťuje schodek

Do jaké míry odpovídají zaměstnanci za svěřené předměty

 • Kdy odpovídá zaměstnanec za ztrátu svěřených předmětů
 • Jak předměty zaměstnancům předávat, aby za ně nesli odpovědnost a vy mohli získat náhradu škody
 • Jak stanovit výši škody a jak postupovat, když se na její výši neshodnete

Jak uzavírat dohody o hmotné odpovědnosti

 • Co musí dohoda o hmotné odpovědnosti obsahovat, aby byla platná
 • Na jaké předměty a majetky můžete dohodu uzavřít
 • Kdo musí dohodu uzavřít, když na jednom místě pracuje více osob

Jak velkou náhradu škody můžete po zaměstnancích požadovat

 • Jaké maximální částky můžete po odpovědných zaměstnancích za vzniklou škodu požadovat
 • Kdo rozhoduje o uplatnění náhrady škody proti zaměstnanci
 • Kdy se musí náhrada škody uplatnit a kdy musí být navíc v plné výši

Jak a kdy odpovídáte za škody jako zaměstnavatel

 • Kdy jste za škodu odpovědný jako zaměstnavatel
 • Za jaké druhy škody jste odpovědný a jak je vzájemně odlišovat
 • Co se musí stát, aby za škodu nesl plnou vinu zaměstnavatel
 • Kdy můžete namítat spoluzavinění zaměstnance
 • Kdy odpovídáte za škodu na odložených věcech a do jaké výše ji hradíte
 • Kdy nesete odpovědnost za škodu, která vznikne zaměstnanci při odvracení škody… a co to znamená
 • Z jakého důvodu se můžete vzniklé odpovědnosti zprostit

Na co si dávat pozor u pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Kdy je úraz pracovním úrazem, kdy je vážnější nemoc vzniklá za trvání pracovního poměru nemocí z povolání a kdo o tom rozhoduje
 • Co po vás může požadovat zaměstnanec za pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • Na jaké náhrady mají zaměstnanci skutečně nárok a kde to zjistit
 • Co po vás mohou požadovat členové rodiny zaměstnance a kolik vás to bude stát
 • Do jaké míry vás chrání zákonné pojištění a kdy musíte náhrady škody platit ze svého

Jak se svých práv domáhat u soudu

 • Jak postupovat, když se nemůžete se zaměstnancem ohledně náhrady škody dohodnout
 • Jak dlouho po vzniku škody je možné náhradu ještě uplatnit
 • Jak uplatnit nároky u soudu a zajistit uznaný závazek

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".