Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Jak psát účinné obchodní dopisy a nabídky: Praktický návod, jak pomocí psaného slova přesvědčit

Na objednávku
 • Jak psát účinné obchodní dopisy a nabídky: Praktický návod, jak pomocí psaného slova přesvědčit
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Mnoho dopisů a nabídek příjemci hned vyhazují do koše.

Nad některými se ale zastaví.
Podrobně si je prostudují. 
A po jejich přečtení udělají přesně to, co po nich požadujete:

... zaplatí dluh, který jste už téměř odepsali jako nevymahatelný,
... vezmou zpět vámi odebrané zboží i přesto, že tak podle smlouvy udělat nemusí,
... přijmou vaši omluvu a nebudou požadovat žádnou náhradu,
... doporučí vaši firmu svým známým a napíší vám kladnou referenci,
... ihned se omluví za svou chybu a nahradí škodu, kterou vám způsobili,
... koupí výrobky, které jim nabízíte,
... vyberou jako dodavatele vás, namísto konkurence.

Dobře koncipovaným a formulovaným dopisem můžete často dosáhnout více, než zdlouhavým telefonováním nebo nekonečnými schůzkami.

A stejně účinné dopisy a nabídky můžete brzy psát i vy.

Na jednodenním intenzívním semináři "Jak psát účinné obchodní dopisy a nabídky: Praktický návod, jak pomocí psaného slova přesvědčit" se dozvíte, jak při psaní takových dopisů a nabídek postupovat.

Pod vedením zkušené lektorky se dozvíte:

V čem spočívá tajemství účinných dopisů

 • Jak se na psaní připravit a v čem musíte mít jasno ještě před tím, než začnete psát
 • Jak překonat počáteční nechuť k psaní a jak psaní zahájit rychle
 • O čem přemýšlet ještě předtím, než položíte tužku na papír nebo prsty na klávesnici
 • Proč přesně určit cílovou skupinu, které píšete a čeho tím dosáhnete
 • Jak si rychle ujasnit myšlenky, když se termín odeslání neúprosně blíží

Jak při psaní nabídek využít psychologie přesvědčování

 • Jak při psaní dopisů, zpráv a nabídek využít přesvědčovacích technik
 • Jak dosáhnout toho, aby vaše psané slovo působilo stejně účinně, jako osobní konverzace
 • Jak pro svou korespondenci vybrat správný tón
 • Jak předem rozpoznat, jestli druhá strana porozumí tomu, co jí chcete sdělit

Jak váš dopis nebo nabídku správně stylizovat

 • Jak rozpoznat svůj osobní styl psaní a maximálně jej využít
 • Jak během několika minut připravit hrubou strukturu toho, co budete psát
 • Jak zkrátit délku dopisu na polovinu a sdělit přitom totéž, co v dlouhém dopise
 • Jak svůj styl psaní vypilovat a jak jej trénovat
 • Jak omezit gramatické chyby a snížit riziko, že tím poškodíte svůj image
 • Kde čerpat nápady, když máte "okno"

Jak vašemu dopisu a nabídce dodat profesionální vzhled

 • Jak upravovat dopisy tak, aby odpovídaly zvyklostem Evropské unie
 • Jak využít redakční techniky, které vám pomohou vyjádřit vaše myšlenky jasně a srozumitelně
 • Jak se stát nezávislým na vzorových dopisech a korespondenci
 • Jak strukturovat nabídku a co by měla obsahovat
 • Jak vaší nabídce dodat profesionalitu a důvěryhodnost
 • Jak můžete svou schopnost psát účinné dopisy okamžitě využít?

Vymáhání:
Pokud vám zákazníci dluží peníze, můžete si svou novou schopnost "přesvědčovat na papíře" vyzkoušet právě na nich. Vyplatí se vám poslat takový dopis v případě, že přesvědčí např. 5% vašich dlužníků, aby ihned zaplatilo?

Prodej:
Dobrý obchodní dopis dokáže udělat totéž, co dobrý obchodní zástupce. Jakmile najdete text, který dokáže zákazníky přesvědčit k nákupu, máte jistotu, že kdykoliv stačí poslat další… a zákazníci začnou objednávat.

Úspora času:
Svá přání už nebudete muset při telefonování opakovaně vysvětlovat několika osobám, na které vás přepojí. Stačí během 5-ti minut napsat jeden dopis, email nebo fax… a veškerou práci a starost tak přenesete na druhou stranu.

Zlepšení pověsti:
Vaše korespondence vám přinese nejen lepší výsledky, ale upevní také vaši pozici u dodavatelů i zákazníků. A navíc, bude plně odpovídat zvyklostem Evropské unie.

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".