Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Finanční analýza pro neúčetní: Jak odhalit tajemství vašich (a konkurenčních) výkazů

Na objednávku
 • Finanční analýza pro neúčetní: Jak odhalit tajemství vašich (a konkurenčních) výkazů
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

"Když teď v těch výkazech vidím,
co to prozrazuje o nás a o konkurenci...
Jakoby mi sundali klapky z očí."


Odhalí vám, kolik vydělali na těch nových službách.
Ukážou vám, jaké mají finanční potíže.
Pomůžou vám rozhodnout, jak nastavit ceny vašich nabídek.
A upozorní vás, kudy se vaší firmě zbytečně ztrácejí peníze.

Ano, na první pohled to jsou jen "nudné finanční výkazy"...
... jakmile ale zjistíte, co a jak z nich vyčíst, otevře vám to oči:

Nemusíte být účetní.
Nemusíte milovat čísla.
A nemusíte být ani šéfem celé firmy.

Porozumět číslům ale můžete nyní i vy... a naučíte se to na speciálním semináři
„Finanční analýza pro neúčetní: Jak odhalit tajemství vašich (a konkurenčních) výkazů“.

Proč se na tento seminář přihlásit ještě dnes

Na semináři se dozvíte:

1. Jak si „čtením čísel“ zjednodušit rozhodování

 • Jaké výkazy vám účetní předkládá... a komu je musíte předat vy
 • Co vypovídají finanční výkazy o vaší firmě
 • Jak vám pochopení vzájemné provázanosti zjednoduší rozhodování
 • Jak často do výkazů nahlížet
2. Jak výkazům porozumět, i když nejste účetní

 • Jak jsou údaje vzájemně propojeny
 • Jak číst výkazy "manažerským" pohledem
 • Kdo a jak musí zveřejnit účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích
 • Co vám prozradí veřejně přístupné výkazy konkurence
 • Jak dalece spoléhat na zveřejněné údaje
3. Co prozradí účetní závěrka

 • Jak se vyznat v rozvaze a výkazu zisku a ztrát
 • Co najdete v příloze účetní závěrky
 • Co vyčíst z výkazů o změnách vlastního kapitálu a o peněžních tocích
 • Co se dozvíte z výroční zprávy a zprávy o vztazích
 • Kde se vám ukáže majetková struktura firmy
 • Co vám o firmě napoví čísla z rozvahy
4. Jak se čísla naučit analyzovat

 • Co je to finanční analýza a jak vám pomůže poznat vaši firmu
 • Jak využít metody finanční analýzy k pochopení provázanosti rozhodování
 • Co vám odhalí absolutní a rozdílové ukazatele
 • Jak prostřednictvím poměrových ukazatelů hodnotit svůj výkon s ostatními
 • Jak z výkazů zjistit hodnotu vašeho majetku nebo podílu na firmě
 • Co můžete čtením veřejně přístupných výkazů zjistit o konkurenci
5. Jak podle čísel rozhodovat

 • Jak vám znalost „čísel“ umožní získat úvěr
 • Jak si spočítat, kdy vám investice začnou skutečně vydělávat
 • Jak vypočítat tzv. bod zvratu a zjistit, kdy budete vydělávat nejvíce

Jak semináře této lektorky hodnotí absolventi

"Konkrétní příklady - upozornění na možné chyby. Aktuality, výkladové pojmy. Miloslava Novotná
"Dobře připravená lektorka, zpestřuje výklad příklady z praxe. Edita Zemanová
"Odbornost přednášející, maximální a profesionální výkon. Klára Holomková  

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".