Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Účinné vymáhání pohledávek dle nového občanského zákoníku v roce 2017: Jak zajistit rychlé a efektivní vymáhání nezaplacených faktur v nových podmínkách

Na objednávku
 • Účinné vymáhání pohledávek dle nového občanského zákoníku v roce 2017: Jak zajistit rychlé a efektivní vymáhání nezaplacených faktur v nových podmínkách
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Udělalo by vám radost, kdyby vám donesl ty peníze, co dluží?
Kdyby je zaplatil hned?
A kdyby zaplatil úplně všechno?

Pokud na dlužníky netlačíme, naše ochotné a vstřícné posečkání je pro ně bohužel signálem, že ty peníze "vlastně tolik nepotřebujeme".

Zaplatí tedy jiným (těm aktivnějším).
Zbytek utratí sami.
A na nás... už nezůstane.

S tím teď ale můžete skoncovat.

Celý postup, jak dostat od dlužníků své peníze zpět, se dozvíte na speciálním semináři "Účinné vymáhání pohledávek dle nového občanského zákoníku v roce 2017: Jak zajistit rychlé a efektivní vymáhání nezaplacených faktur v nových podmínkách".

Pokud vám tedy dluží, teď vám to konečně zaplatí.
A udělají to hned.

Jak vám tento seminář pomůže zachránit vaše peníze

Na semináři se - pod vedením zkušené advokátky, která se vymáháním pohledávek zabývá v každodenní praxi - dozvíte:

1. Jak zabránit vzniku nevymahatelných pohledávek

 • Jak uzavřít kvalitní a platnou smlouvu
 • Jak již ve smlouvě efektivně zajistit svůj nárok
 • Jaké možnosti vám dává registrace zástav
 • Kdy využít ručení, směnku, zástavu a převod práv
 • Kdy je ručení neplatné a co to pro vás může znamenat
 • Jak prověřit majetkové poměry a solidnost obchodního partnera
 • Jak se vyhnout nejčastějším chybám v praxi dle NOZ v roce 2017

2. Jak využít mimosoudní postupy vymáhání pohledávek

 • Na co dát pozor při postoupení pohledávek a kdy postoupení není možné
 • Jakých chyb se vyvarovat při zápočtu pohledávek
 • Kdy jde o skutečné "uznání závazku" a kdy ne
 • Jak získat exekuční titul a co tím vlastně dosáhnete
 • Jaké možnosti vám dávají veřejné dražby a jak se vyvarovat chyb
 • Jak a kdy využít řízení před rozhodci a rozhodčími soudy
 • Jaká skrytá rizika skrývají starší rozhodčí doložky

3. Jak připravit a urychlit soudní vymáhání pohledávek

 • Kam podat žalobu na dlužníka
 • Kolik stojí soudní řízení a kdy a jak se platí
 • Na co si při podávání žaloby dávat pozor
 • Jak využít platební rozkaz a směnečný platební rozkaz
 • Co je to předběžné opatření, kdy jej lze využít
 • Jaký význam má koncentrace řízení a jaké výhody (a nebezpečí) vám to přinese
 • Co je specifického na vymáhání pohledávek v konkurzním řízení
 • Jakou odpovědnost nese statutární orgán dlužníka a jak se jí domáhat

4. Praktické zkušenosti z exekucí

 • V čem spočívají praktické (ne)výhody jednotlivých exekučních titulů
 • Co je potřeba k tomu, aby byla na dlužníka nařízena exekuce
 • Které způsoby exekuce jsou vůči dlužníkům nejúčinnější
 • Jak rychle může exekuce proběhnout
 • Kdy se můžete obrátit na soukromého exekutora a jaké to má výhody
 • Kolik bude soukromá exekuce stát a kdo to zaplatí
 • Kdy není třeba platit soudní poplatek

Na semináři se mimo jiné také dozvíte:

 • Jaké jsou nejčastější příčiny neplatnosti smluv a jak se jim vyhnout
 • Kdy se pohledávky promlčují a jak tomu zabránit
 • Kdy musí plnit dluh za dlužníka jeho ručitel
 • Co je pravdy na tvrzení, že lze prodat jakoukoliv pohledávku
 • Jak se vyhnout zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení o přiznání nároku
 • Jak zabránit dlužníkovi, aby se zbavoval svého majetku

A dále uslyšíte:

 • Jaký je rozdíl mezi soudním řízením, rozhodčím řízením a notářským, exekutorským zápisem
 • Kdy je statutární orgán dlužníka postižitelný za způsobenou škodu a jak
 • Jak se bránit nejčastějším úskokům dlužníků
 • Kdy je neplacení závazků trestným činem
 • Kdy se dlužník dopouští podvodu a kdy zvýhodňování věřitele
 • Jak si zajistit přednost i pro případ pozdějšího konkurzu na majetek dlužníka
 • Jak a kdy nejpozději je zapotřebí přihlásit pohledávku v insolvenčním řízení
 • Kdo má při uspokojování věřitelů v insolvenci (konkurzu) přednost
 • Jaké změny přinesl insolvenční zákon a nový občanský zákoník

Komu na tomto semináři rezervovat místo

Tento seminář je určen každému, kdo má ve vaší firmě na starost peníze a jeho úkolem je dosáhnout, aby odběratelé a dlužníci zaplatili za zboží a služby, které od vás odebrali. Informace z tohoto semináře jsou tak důležité zejména pro jednatele, předsedy představenstev a vedoucí pracovníky. Informace ze semináře jsou vhodné také pro pracovníky ekonomických, účetních, finančních a právních úseků.

Proč má smysl tento seminář absolvovat

Pokud si říkáte, že soudní vymáhání pohledávek je zbytečné, informace z tohoto semináře vás překvapí. V posledních letech totiž nastaly v legislativě i praxi soudů velké změny. A jako věřitel nyní máte více možností, jak své pohledávky ošetřit a vymáhat. Ne všechny způsoby zajištění a vymáhání pohledávek jsou stejně efektivní. Některé jsou velmi nákladné a jistota úspěchu je minimální. Jiné jsou naopak překvapivě rychlé? a stojí méně, než si lidé myslí. Které způsoby se osvědčily v praxi a které raději vynechat? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte právě na tomto semináři.

Jak hodnotí tento seminář účastníci

"Odborná znalost lektorky a praktické zkušenosti. Výborná organizace semináře." Ladislav Vašek
"Přístup, zkušenosti, způsob prezentace lektorky školení." Lýdie Blachutová

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího p rogramu "na míru".