Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Pracovní právo 2018 bez chyb: Jak se vyhnout nejčastějším omylům, drahým chybám a neplatným smlouvám

Na objednávku
 • Pracovní právo 2018 bez chyb: Jak se vyhnout nejčastějším omylům, drahým chybám a neplatným smlouvám
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Někdy stačí drobná chybka... a pracovní smlouva,
výpověď nebo dohoda s pracovníkem je neplatná.

Novela Zákoníku práce totiž přinesla řadu změn.
A některé firmy až nyní zjišťují, co je nového.

Abychom vás před riziky pracovněprávních vztahů ochránili, na speciálním semináři "Pracovní právo 2018 bez chyb: Jak se vyhnout nejčastějším omylům, drahým chybám a neplatným smlouvám" se dozvíte vše podstatné.

Jak vám tento seminář pomůže chránit vaši firmu

Pod vedením zkušeného avokáta se dozvíte:

1. Proč prověřit stávající pracovní smlouvy

 • Jak se změnil vznik pracovního poměru, zkušební doba, povinný obsah pracovní smlouvy a pracovní doba
 • Jak se změnila odpovědnost pracovníků za způsobenou škodu a možnosti vymáhání její náhrady
 • Jak řešit otázky náhrady škody na zdraví zaměstnance, pracovních úrazů a co to pro vaši firmu v praxi znamená
 • Proč některé dříve uzavřené smlouvy neplatí a proč
 • Jak neplatnost pracovních smluv nebo jejich částí rychle napravit
 • Co je nutné zapracovat do vnitrofiremních předpisů
2. Jak postupovat při uzavírání nových pracovních smluv

 • Co musí obsahovat pracovní smlouva a jakých chyb se vyvarovat
 • Jak správně uzavírat smlouvy na dobu určitou, aby byly podle novely platné
 • S kým (ne)můžete uzavírat konkurenční doložky a kdy mu za to musíte zaplatit
 • Na co si nově dávat pozor při sjednávání zkušební doby
 • Jak správně formulovat popis práce a vyhnout se tak problémům
 • Jak do smlouvy zakomponovat odpovědnost zaměstnanců za škody, které způsobí
 • Proč si dávat pozor na minimální mzdové tarify
 • Kdy (ne)odvádět sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce
3. Na co si dávat pozor v průběhu pracovního poměru

 • Jak probíhá jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců
 • Jak evidovat pracovní dobu a její využívání
 • Jak postupovat, když jste nespokojeni s výkonem některého zaměstnance
 • Jak postupovat, když zaměstnanec způsobí vaší firmě škodu
 • Co udělat proto, aby zaměstnanci nezakládali konkurenční firmy a nepřetahovali zákazníky
 • Jak ochránit obchodní tajemství a zajistit, aby je stávající nebo bývalí zaměstnanci nezneužívali
4. Jak postupovat při konfliktech

 • Jak postupovat, když pracovník neuposlechne vaše pokyny
 • Co je (a co není) hrubé porušení pracovní kázně
 • Jak postihovat pozdní příchody nebo absence
 • Za jakých okolností odpovídá zaměstnanec za způsobenou škodu
 • Jak reagovat na porušení pracovní kázně a neuspokojivé pracovní výsledky
5. Jak minimalizovat riziko při výpovědi

 • Jak ukončit pracovní poměr dohodou
 • Kdy je možné propustit zaměstnance pro nadbytečnost
 • Co musí výpověď obsahovat, aby byla platná
 • Jak správně formulovat text a výpověď platně doručit
 • Kdy můžete zrušit pracovní poměr okamžitě
 • Kdy je nutné vyplácet odstupné při skončení pracovního poměru...a kolik

Jak jsou s lektorem spokojeni účastníci předchozích seminářů

"Vysoká odbornost lektora, netradiční a účinné podání." Dana Ševčíková
"Objasnění problémů na konkrétních příkladech. Jasný a přehledný výklad." Lenka Pechová
"Detailní objasnění problematiky včetně aplikace zkušeností v praktických příkladech." Jiří Vašík
"Líbilo se mi, že to nebylo odříkávání nazpaměť ZP, byl zaměřen na realitu v praxi. Byl dostatečný prostor pro dotazy." Mgr. Kateřina Vojtková                                 

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".