Potvrzení objednávky 00002302

Prosím čtěte pozorně...
  1. Vaše přihláška bude přiřazena k semináři, na který jste se přihlásili.

  2. Cca 5 dní před seminářem obdržíte e-mailem potvrzení o jeho konání a bližší informace o času zahájení, délce trvání a místě konání semináře. K emailu bude přiložena i mapka, která vám pomůže hotel, ve kterém se seminář koná, lépe a rychleji najít.

  3. Protože se volná místa na semináři zaplňují postupně podle data zaplacení účastnického poplatku (vstup na seminář je možný pouze po provedení úhrady), proveďte prosím platbu co nejdříve, okamžitá platba vám na semináři garantuje místo.

  4. Pokud jste účast na semináři ještě nezaplatili, prosíme o bezodkladné zaplacení, nejpozději však 10 dní před konáním semináře tak, abyste se před vstupem na seminář mohli prokázat dokladem o zaplacení účastnického poplatku.

  5. Daňový doklad obdržíte podle data úhrady buď na místě nebo následně poštou.

  6. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na info@cvc.cz nebo telefonicky na naši informační linku 585 227 076 (8 - 16 hod. v pracovní dny).

Způsob platby

Způsob platby: Převodem na účet
Číslo účtu: 19-0890 320 267/0100
Variabilní symbol: 2302