Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

Nevyužité možnosti daňových úspor: Jak ani za rok 2017 neplatit v daních víc, než musíte

Na objednávku
 • Nevyužité možnosti daňových úspor: Jak ani za rok 2017 neplatit v daních víc, než musíte
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

Právě dnes můžete možná naposledy ovlivnit, kolik zůstane ve vaší peněžence poté, co do ní sáhne finanční úřad.

Jak?

Při každém nákupu, odměně, platbě, výplatě, investici či objednávce totiž máte několik možností, jak je provést.

A jen při jednom postupu neskončí vaše peníze zbytečně v rukách finančního úřadu... ale zůstanou vám.

Příklad?

Když třeba vyplácíte odměnu sami sobě, můžete si vybrat ze tří způsobů... všechny jsou běžné a legální... ale jen v jednom případě vám zůstane v peněžence nejvíc.

Nebo když vyplácíte odměny a bonusy vašim pracovníkům:

Jen v jedné variantě dostanou vaši lidé na ruku nejvíc... a ve všech ostatních pošlete peníze, které by jim mohly zůstat, zbytečně finančnímu úřadu.

Totéž platí pro výdaje na PHM, cestovné a na auta.
Varianty máte i při vyplácení odměn, benefitů a prémií.
Při nákupech vybavení, techniky a investicích.
Při načasování: Koupit to v tomto roce nebo v příštím?
A při řadě "drobností", které vás ale mohou stát i statisíce.

Možnosti daňových úspor se přitom každý rok mění.
Opakovat loňský postup je proto mnohdy chybou.
A kvůli novým předpisům je právě nyní poslední chvíle se rozhodnout,
co je pro vás před koncem roku 2017 výhodnější:
Jediné rozhodnutí (když víte, které vybrat), vám totiž může ušetřit i desítky a stovky tisíc korun.

Protože na volbu správného postupu zůstává v tomto roce jen několik posledních týdnů, připravili jsme pro vás speciální konzultační seminář "Nevyužité možnosti daňových úspor: Jak ani za rok 2017 neplatit v daních víc, než musíte".

U postupů, které už používáte, si ověříte jejich "neprůstřelnost". U dalších poznáte nové varianty z praxe (a reakce finanční správy). A jiné pro vás budou možná úplnou novinkou.

Po absolvování tohoto semináře budete mít tedy jistotu, že platíte jen tolik, kolik je nezbytné. A právě rozhodnutí tento seminář absolvovat vám může ušetřit i desítky (či stovky) tisíc korun, které dnes možná platíte zbytečně. A na FÚ vám to bohužel neprozradí...

Jak vám tento seminář pomůže v každodenní praxi

Na semináři se pod vedením zkušené daňové poradkyně dozvíte:

1. Jak se na vaší daňové povinnosti projevují nové předpisy

 • Co se změnilo v průběhu roku 2017 a připravuje v roce 2018
 • Jak se průběžně mění zákon o dani z příjmů, DPH a kdy se chystají další novinky
2. Jak správně (a kdy) uplatnit jako náklad
 • zásoby
 • opravy
 • nájemné
 • leasing
 • odpisy majetku
 • služby
 • pohledávky
 • mzdy
 • ostatní benefity zaměstnanců
 • cestovní náhrady
 • paušální výdaje na dopravu
 • stravenky
 • ubytování
 • smluvní sankce a poplatky
 • jiné zaplacené daně
3. Jak správně postupovat při uplatňování výdajů na
 • reprezentaci
 • nealkoholickě nápoje
 • dary
 • reklamu a sponzorství
4. Jak můžete do konce roku daňový základ ještě snížit
 • Kdy je výhodné provést nákupy ještě před koncem roku
 • Které výdaje a náklady musíte odepisovat postupně a v jakém časovém horizontu
 • Kdy je lepší odepisovat a kdy raději využít okamžitý odpočet
 • Jak využít tvorby rezerv na opravu HIM
5. Co si při hledání daňových úspor zkontrolovat
 • Proč je pro uznání nákladů na cestovní náhrady důležitý obsah pracovní smlouvy
 • Jak propočítat, kdy je daňově výhodnější používat služební nebo soukromé vozidlo
 • Kolik můžete "vyplatit" sobě nebo zaměstnancům bez toho, aniž by z této částky firma nebo pracovník odváděli sociální či zdravotní pojištění
 • Kdy je levnější vyplatit odměnu jako podíl na zisku a kdy jako součást mzdy
 • Kdy využít daňovou optimalizaci pomocí životního pojištění a penzijního připojištění
 • Jak s ohledem na daně prodávat či nakupovat majetek společnosti
6. Na co si dávat pozor při hledání daňových úspor
 • Co musíte finanční správě prokázat a obhájit... a jak
 • Jak reagovat na nabídky "snížení daňového základu"
 • Jak si úřady předávají informace a po čem pátrají kontroly nejčastěji
 • Jakých chyb se při hledání daňových úspor vyvarovat
 • Jakou judikaturu sledovat, kde ji najít zdarma a jak vám to pomůže

Kdo by se měl semináře zúčastnit

Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že jejich firma využívá všech možností, jak optimalizovat daně. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán daňové optimalizace.

Jak seminář hodnotí účastníci, kteří jej již absolvovali

"Seminář byl velmi zajímavý a v mnohém mne poučil. Rozhodně bych jej doporučil dalším zájemcům." Ing. F. Ponížil
"Výklad lektorky byl přehledný a jasný, s množstvím konkrétních příkladů z praxe. Vřele seminář doporučuji všem podnikatelům, kteří chtějí mít jistotu v bojích s finančními úřady." Michaela Lužová
"Informace o nejnovějších předpisech, hluboké znalosti přednášející." Ing. Jana Kühnlová
"Především poměrně malý počet účastníků, každý se mohl bez problémů přeptat na své problémy a účetní záležitosti." Ing. Michal Medek
"Erudovanost lektorky, příklady z praxe, orientace a ukázky i ze zahraničí. Jinak zajištěnost + připravenost školení = perfektní." Ing. Josef Švihel                                 

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".