Pro tento seminář nebyl pro následující období zatím vypsán žádný termín, ale můžeme jej uspořádat přímo ve vaší firmě, pouze pro vaše pracovníky a na místě, které si určíte. Optimální je to už pro skupinku 8 - 15 pracovníků. Vyžádejte si Seminář na míru”" nebo zatelefonujte na číslo 585 227 076 a my vám do 48 hodin připravíme nezávazný návrh s podrobným programem.

25 účetních a daňových nástrah, na které si dát v roce 2017 pozor: Jak zabránit zbytečným výdajům a ztrátám a co si pohlídat

Na objednávku
 • 25 účetních a daňových nástrah, na které si dát v roce 2017 pozor: Jak zabránit zbytečným výdajům a ztrátám a co si pohlídat
Jak vám tento seminář pomůže v praxi...

"Byla to vlastně nastražená past. A nespadli jsme do ní jen proto, že jste nám to vysvětlila. Jinak bychom zbytečně zaplatili 78.000 Kč ..."

Majitel této firmy potvrdil, o čem si znalí už několik měsíců šeptají.

A stejnou pochvalu brzy uslyšíte od kolegů i vy:

V poslední době totiž vznikla řada nových, upravených a pozměněných účetních a daňových předpisů. A protože se jedná o mnohdy přehlédnutelné změny, drobné opomenutí nás může připravit o desítky či stovky tisíc korun.

Pro majitele firem, ekonomy a účetní, jsme proto připravili speciální seminář "25 účetních a daňových nástrah, na které si dát v roce 2017 pozor: Jak zabránit zbytečným výdajům a ztrátám a co si pohlídat", na kterém získáte jistotu, že se vaše firma chyb nedopustí.

Jak vám tento seminář ušetří peníze

Na semináři se dozvíte:

Na co si dát v roce 2016 pozor u daně z příjmů

 • Jaké novinky přinesla judikatura v roce 2015
  (a jak se projeví během roku 2016)
 • Co si uvědomit u paušálních výdajů (a jejich limitů)
 • Jak správně pohlídat stropy u sociálního a zdravotního pojištění
 • Jak se změnilo zdanění autorských honorářů z hlediska daní z příjmů a DPH
 • Proč je povaha finančního leasingu jiná (a jak se to projeví)
 • Jak se změnila pravidla pro životní pojištění
 • Co je nového ve stanoviscích Ministerstva financí
 • Co nejdůležitějšího vyplynulo z tzv. koordinačních výborů uzavřených v roce 2015
Kde na vás číhají největší pasti a jak se jich vyvarovat

 • Proč si dát pozor na technické zhodnocení dlouhodobého majetku
 • Jak a proč FÚ hledá a kontroluje tzv. bezúplatná plnění
 • Jak správně realizovat bezúročné zápůjčky
 • Jak nejvýhodněji na převod podílu v s.r.o.
 • Na co si dát pozor u daňového zvýhodnění na vyživované děti
 • Jaká rizika přináší zálohy na podíly na zisku (a jak postupovat)
 • Co musí předcházet a následovat rušení rezervního fondu
 • Jak lze posunout termíny platby daní a vyhnout se sankcím
 • Na co si dát pozor u vybraných ustanovení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ve vztahu k daním z příjmů a účetnictví
Na co si dát v roce 2016 pozor u daně z nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí

 • Kdo je (a kdo není) osvobozen při převodu staveb a stavebních pozemků
 • Kdy je stavba součástí pozemku a jaké dopady to přináší v praxi
 • Jak správně pracovat s tzv. právem stavby v účetnictví a daních
Na co si dát v roce 2016 pozor u DPH a cla

 • Co se mění v DPH v roce 2016
 • Jaká jsou pravidla (a sazby) DPH u stavebních prací a bydlení
 • Jak správně realizovat opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci
 • Jak se projevují významné rozsudky Evropského soudního dvora na české DPH
 • Kdo nyní platí DPH u tzv. elektronických služeb
 • Na co se připravit v kontrolním hlášení DPH od roku 2016
Které z nových povinností si určitě pohlídat

 • Kdy podávat daňová přiznání elektronicky
 • Byla i na vás rozšířena přenesená daňová povinnost?
 • Jak správně na odpočet na podporu výzkumu a vývoje
 • Na co nezapomenout při prodeji cenných papírů

Jak hodnotí účastníci předchozí semináře lektorky

"Obsahová cílenost problematiky, menší počet účastníků a z toho plynoucí úzký kontakt s přednášející." Otakar Prikner
"Přehlednost, možnost konkrétních dotazů, orientace přednášející v problematice." Pavlína Diatková
"Jasný a konkrétní výklad k jednotlivé problematice od přednášející." Božena Veverková
"Paní školitelka velice srozumitelně hovořila o věcech, které se někdy zdají nesrozumitelné." Naděžda Sobotková
"Znalosti přednášející i v souvislosti s praxí. Profesionální přednes, kvalitní písemný materiál." Anežka Srbová
"Odborný a věcný přístup, řešení na příkladech, kombinace teorie a praxe." Hana Koutová
"Odborná i praktická znalost lektorky přednášené problematiky." Soňa Dudová                                   

Objednejte si tento seminář pouze pro vaše pracovníky

Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný) můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227 076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu "na míru".